2 nov. 2011

Memoria Sensi-Coruña 2011

Mes da sustentabilidade

Obxectivo: Informar e sensibilizar a poboación universitaria sobre a problemática da recente Lei de Augas de Galicia, tratando de expoñer as diferentes posición establecidas, coa fin de poder ofrecer a suficiente base informativa para poder xerar, no ointe, unha visión crítica da mesma.

Mesa redonda sobre a Lei de AugasConvidados:

D. Francisco Menéndez, Director de Augas de Galicia.
D. Manoel Docampo, membro do Sindicato Labrego Galego.

D. Xosé Alfredo Pereira, Presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes.

D. Montse Valencia, Asesora Xurídica da asociación ecoloxista “Amigos da Terra”.

D. Henry Laiño López, Director Territorial de Aquagest de Galicia.

D. Joaquín Suárez, Coordinador de GEAMA (Grupo de Enxeñaría da Auga e do Medio Ambiente) e profesor na Escola de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña, no Área de Enxeñaría Sanitaria e Ambiental.

Moderador:

Guillermo Alberto Castro Botello

Pese a pouca publicidade do evento, tivemos máis público do esperado.

Acta do debate.
ActaReportaxe de Televisión
Amigos da Terra, Sindicato Galego, Aquagest, Grupo GEAMA, Organización Galega de Montes Comunais e Popular Televisión.


Guillermo Alberto Castro Botello
Coord. Sensi-Coruña

No hay comentarios: