13 dic 2006

Visualizando "a crise" da auga

Como xa dixemos, os mapas non son neutrais. A continuación, mostrámovos catro mapas da auga. Os 3 primeiros amosan os recursos dispoñibles por rexións (auga doce, de chuvia e subterránea), o último amosa o uso dos recursos hídricos.

Unha vez máis visualizamos que a crise da auga non é un problema de existencia de recursos, senón de xestión dos mesmos, tal e como recalca o Informe de Desenvolvemento Humano (2006) que xa comentamos.

Rainfall VolumeWater resourcesGroundwater Rechargue


Water use