26 nov 2012

Coñecendo ós socios locais II

O Foro Internacional da Auga xurde coa vontade de ser un espazo de encontro no que se debata e reflexione sobre as distintas vertentes que engloban ao dereito humano á auga.

Para isto convidamos a catro integrantes dos socios locais cos que temos traballado no pasado e traballamos actualmente.

La Cuculmeca foi socio local entre o 2008 e o 2010, a través dos proxectos de boas prácticas agrarias, en comunidades rurais de Jinotega, Nicaragua.

Aracely Herrera, integrante desta asociación, viaxou ata Galicia para compartir a súa experiencia na cooperación ó desenvolvemento. A súa mensaxe, nun minuto:
ACUA, o Asociación Comunitaria Unida pola Auga e a Agricultura, é unha organización que traballa cun enfoque integral para mellorar a xestión do recurso hídrico e a agricultura sustentable en El Salvador.

Oscar Ortiz, responsable de Auga e Saneamento desta asociación, fálanos da lexislación das augas neste país. A súa mensaxe nun minuto:25 nov 2012

Coñecendo ós socios locais

O Foro Internacional da Auga xurde coa vontade de ser un espazo de encontro no que se debata e reflexione sobre as distintas vertentes que engloban ao dereito humano á auga.

Para isto convidamos a catro integrantes dos socios locais cos que temos traballado no pasado e traballamos actualmente.

A Alcaldía de Marcovia é socio local na actualidade, a través dos proxectos de abastecemento e saneamento das augas, en comunidades rurais do Golfo de Fonseca, Honduras.

Flor de María Moya, traballadora nesta municipalidade, viaxou ata Galicia para compartir a súa experiencia na cooperación ó desenvolvemento. A súa mensaxe, nun minuto:
CODDEFFAGOLF, o Comité para a Defensa e o Desenvolvemento da Flora e Fauna do Golfo de Fonseca, é unha asociación comprometida coa conservación do medio ambiente e o desenvolvemento sustentable de Honduras.

Leana Corea, subdirectora de esta organización, fálanos da importancia da cooperación entre Honduras e Galicia. A súa mensaxe nun minuto:24 nov 2012

Xunta DIVERTIDA - qué hacemos? - Septiembre

Antes de empezar a leer, reflexiona: ¿sabes para qué tiene ESF Galicia una Xunta Directiva? Resumiendo todos los temas tratados en la lista durante el mes de septiembre, queremos ayudarte a entender un poco más nuestras funciones. :)

REPRESENTACIÓN DE LA BASE SOCIAL


Esta es una función específica de Xunta Directiva, es decir, somos las personas de referencia, PERO dada la estructura horizontal de ESF... ¡cualquier persona de la base social representa al fin y al cabo a ESF! La Xunta Directiva y en concreto Presidencia y en su defecto Vicepresidencia son además la representación legal de la asociación.

Juntas Federales (JF), reuniones Interjuntas en la Cósmica y Asambleas Federales (AF)

Dada la cercanía de la Cósmica (reunión de todas las ISF de la Federación) se fijó una reunión de JF el 18 de septiembre. La reunión Interjuntas y la última AF tuvieron lugar en Barcelona en el puente del Pilar.  

En estas reuniones y de manera imprescindible en la AF (en ella se toman todas las decisiones que afectan a la Federación) es importante contar con representación de todas las ISF. En esta AF se ha cambiado también la Junta Federal.

De nuestra Xunta Divertida asistieron Presidencia y Vicepresidencia. 

Lista de Junta Federal

En esta lista se tratan temas MUY IMPORTANTES a reflexionar en las ISF, sobre todo en épocas próximas a la AF. La persona o personas que están en esa lista son las que van a transmitir la información a cada una de las asociaciones.

En el mes de septiembre, se trató el presupuesto y los convenios federales. Es un tema muy importante, porque se trata de puestos de trabajo que pagamos a nivel federal, de cómo va a ser la situación económica el año que viene, etc. Se pide a las ISF que reflexionen de cara al posterior debate y elaboración del presupuesto federal sobre los siguientes temas:

1.- EpD federal
2.- Comunicación federal
3.- GSI federal

El peso que se le dé a cada una de estas áreas federales puede ser determinante a la hora de elaborar el presupuesto, no sólo en cuanto a dedicación, sino en cuanto al personal que se encuentra realizando este trabajo. Por lo tanto, por respeto al trabajo de estas personas, creemos que a este tema se le debería dar importancia y tratarlo con la delicadeza que exige.

Por otro lado, de cara a presentarle a Caja de Ingenieros una propuesta para la aportación que nos hacen anualmente, se plantea si volver a presentar la campaña Cumple Tu Reto o si presentar otra alternativa.

Está pendiente también presentar algo a Fundación Mupiti. En ambos casos estaríamos hablando de una campaña federal de cara a que las aportaciones repercutieran directamente en el presupuesto federal. Si a alguien se le ocurre algo, adelante con la propuesta.

En esta lista se informa p.ej. del pago de la cuota de las ISF a la Federación. El pago de la cuota federal se divide en dos "mensualidades". La segunda es un total de 8000 € de los cuales a ESF Galicia le corresponden 180 €. Te interesa saber cómo se calcula la cuota? Déjanos un comentario!
 
Relaciones con otras asociaciones

A modo de ejemplo, en el mes de septiembre se nos invita a la inauguración de un nuevo espacio solidario en Vigo: el nuevo local compartido entre Amigos da Terra, Educación sen Fronteiras e Entreculturas.
 
TOMA DE DECISIONES OPERATIVA 

La Asamblea Xeral de ESF Galicia delega en nosotr@s la toma de decisiones en el día a día de la Asociación. Es simplemente una forma de que la asociación sea operativa... pero las decisiones se toman en función de las opiniones de toda la base social y deben ser por supuesto ratificadas (aceptadas) o rebatidas (rechazadas) de nuevo en la Asamblea. Un ejemplo es la firma de convenios para recibir subvenciones de las administraciones públicas: las instituciones necesitan tener una firma y confirmación legal de las decisiones que se toman en la asociación. Como órgano representativo de la Asociación, la Xunta Directiva dá validez a los convenios.
Firma del convenio con Deputación de A Coruñ

El convenio se firmó por la concesión del proyecto "Promoción da produción sustentable e uso racional dos recursos naturais, a través da implementación de 100 sistemas de rego na microcunca da quebrada Gallardo, do municipio de Namasigüe, Honduras" 

Firma del convenio co Fondo Galego
El convenio está ligado a un proyecto nuevo: "Fortalecemento das capacidades de xestión dos recursos hídricos do persoal técnico da Alcaldía de Marcovia. (Honduras)”. Se generó previamente un pequeño debate puesto que la cláusula 7.4. estaba formulada de forma que "porque siempre se había escrito así" se nos negaba el derecho a indemnización en caso de retrasos o impagos. Nos parecía incoherente firmar algo mediante lo que consentíamos la negación de nuestros derechos. Finalmente fue re-formulada de una forma mucho más amistosa y democrática: 

Enxeñería sen Fronteiras Galicia e o Fondo Galego, ao asinar o presente convenio, aceptan que de producirse demoras nos pagamentos ou algunha outra circunstancia que dificulte o correcto desenvolvemento do proxecto, tratarase de resolver a situación de xeito que sexa o menos prexudicial posible para ambas entidades, buscando sempre as opcións máis adecuadas para a consecución dos obxectivos do proxecto.

Además,  se introdujo una cláusula para visibilizar el Fondo Galego en las redes sociales, por una parte, respecto al proyecto financiado y por otra respecto a las actividades de sensibilización del Fondo Galego. Esto es responsabilidad del grupo Agua. 

Tras este bonito ejercicio de incidencia política, se votó a favor de la firma del convenio. En principio, asistirá Tesorería al acto representativo.
Asistencia a reunión sectorial con BNG 

Se transmite a través de la comisión de incidencia de la Coordinadora que:

"dende o BNG nos propoñen participar nunha reunión sectorial, é dicir, de ONGD, para falar das temáticas de interese do sector e para coñecer a nosa opinión ao respecto de distintos temas. Esta reunión se levaría a cabo os vindeiros días, na mesma Coordinadora, por exemplo, e contaría con difusión nos medios (xestionada polo partido). A proposta xurde a raíz da reunión na que se presentou o decálogo e o argumentario. Nesa reunión, Ana Pontón comentou o interese do partido por reunirse con representantes do terceiro sector durante a campaña. Posiblemente quen veña a reunirse non sexa Pontón, senón un perfil "máis baixo". Dito isto, valorade se vos parece interesante que recollamos o guante do BNG ou se, pola contra, non queremos formar parte da súa axenda de campaña.

En calquera das decisións hai aspectos positivos e negativos. Pero en todo caso, a reflexión que estaría ben facer é que papel temos como Coordinadora unha vez presentamos propostas electorais que os partidos incorporan, en maior ou menor medida, nos seus programas. Unha vez feito ese paso, aceptamos ou nos retiramos cando nos convocan? Con que consecuencias (nos dous casos)?"

A representación de ESF Galicia na Comisión de Incidencia transmitiu a súa reticencia a esta reunión, tras varias opinións positivas por parte doutras ONGD: 

"Se se trata dunha reunión sectorial, paréceme xenial que as diversas ONGD que o desexen asistan, pero non me parece nin moito menos inocuo o participar como Coordinadora nunha reunión en campaña cun único partido e onde a difusión a farán os medios de comunicación do partido (e onde a nosa capacidade de contrarrestar ese vínculo cos nosos propios medios comunicativos paréceme moi baixa). Eu creo nas reunións cos partidos para falar dos temas que sexan necesarios e compartir posturas, marcando unha axenda (que sería o ideal). Pero non me gusta que a coordinadora se preste a isto cun so partido e en plena campaña electoral, creo que perde mesmo a pouca influencia que poida ter (e me parece que é confundir axenda política con axenda partidista, que é moi similar pero non exactamente o mesmo, a non ser que as poucas entidades que tamén facemos política sen ser partidos o consintamos). Eu votaría en contra a ir como coordinadora (xa falamos con eles como coordinadora e lle expresamos os nosos puntos, non é?)."


En la lista de Xunta Directiva surge una propuesta aún mejor:

Invitar a representantes de los todos los partidos a una reunión en la coordinadora para explicar el decálogo y que los partidos digan que puntos van a incluir y cuales no en sus programas.

En la comisión de Incidencia de la Coordinadora se barajó esa opción, y por eso se optó por convocar a todos los partidos ante los medios de comunicación en directo en Televoz (invitando a los "primeros espadas") y posiblemente también en la facultad de Políticas ante público general, para hacer lo de "tengo una pregunta para usted". 

Así sí que entramos en el juego político, pero no partidista, además porque les entregamos a todos en pre-campaña el decálogo de la cooperación. 

Cuestionario para a evaluación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega
Solicítasenos colaboración na avaliación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013) da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten encargado a un equipo avaliador independente e externo a xestión do devandito proceso. A enquisa é confidencial e será usada polo equipo avaliador unica e exclusivamente aos efectos da devandita avaliación. A nosa participación permitirá seguir mellorando a achega da Xunta de Galicia e da cidadanía galega á solidariedade global.

DINAMIZACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA ASOCIACIÓN 

Este es el trabajo de la Xunta Directiva como grupo, como cualquier otro grupo. La Xunta Directiva se ocupa de velar por temas importantes para la mejora de la estructura, el mantenimiento del rumbo adecuado. La Xunta Directiva tiene una visión global de la asociación... Gracias a una comunicación bidireccional entre Xunta y el resto de grupos se detectan fallos y se promueven sinergias para actuar como un todo... Somos el pegamento que une todas las acciones de los grupos de ESF Galicia! Según todo esto, sobra decir que la Planificación Estratégica de la Asociación es nuestro libro preferido para la mesilla de noche ;)  
Nueva persona expatriada

Nuestra vocal de PICD informa de que la comisión de selección ya ha tomado una decisión sobre la nueva persona expatriada. Será Cristina Sesto, actual voluntaria del grupo Agro. Cristina empezará a trabajar el 1 de Noviembre y habrá un solape de 1 mes y medio entre ella y el actual expatriado, Víctor, quien nos informó de su despedida en Junio.

Desde XD damos la enhorabuena a Cris y también a Víctor por todo el trabajo hecho hasta ahora y damos las gracias todos los candidatos no elegidos, por su participación y a todos los miembros de la comisión de selección por su trabajo durante el último mes y medio, que ha sido intenso, ya que ha habido much@s candidat@s con un perfil muy bueno.

Se viene la Cósmica! 

Ha sido en Barcelona en el puente del Pilar, como ya habéis leído más arriba. Nos llegan desde la lista de correos de la Asamblea Federal las propuestas de talleres para el evento: 

- Planificación Estratégica Federal: al inicio estaba la idea de que la Cósmica girara en torno a la Planificación Estratégica Federal. Era importante tener claro si se estructuraba la Cósmica en base a ese eje o se cambia la concepción. Para que saliera de la Cósmica una Planificación Estratégica cerrada y consensuada, deberíamos haber trabajado muy rápido en el mes de septiembre y no estaba claro. Se decide que es mejor dinamizar desde la Cósmica hasta la siguiente AF de Marzo/Abril, donde sí que es más claro que se pueda aprobar.

- Espacio para los grupos federales: Estos grupos pueden diseñar planes más anuales, adjuntos a la Plani Estratégica. También se les pedirá que incluyan una ponencia de 30 minutos sobre un tema de actualidad (“lo último”) relacionado con su eje de trabajo. Los grupos son:
Agua, Energía e Industrias Extractivas, Soberanía Alimentaria, Formación, Comunicación, Voluntariado, Sahara, Tripartit/Argentina, Multikoa/Andes, Género, Financiación, Internacional. ¡12 grupos!

- Espacios ad hoc: son la reunión interjuntas, grupo indicadores u otros procesos y grupos de trabajo que cuelguen de la Junta Federal. 

- Gran taller de futuro: eso precisaría de una fuerte implicación de las ISF. En este sentido las ponencias se plantean los grandes temas actuales dentro y fuera el mundo de la cooperación (intervención de la CE, campaña auditoría de la deuda, estado del bienestar, cooperación SA…), con ponentes de referencia. 

El programa quedó finalmente así.

Por otra parte, se habla en la Xunta Directiva de fijar un criterio para subvencionar la asistencia a este tipo de eventos porque es un poco injusto en cierto modo que un año la asociación haga aportes y otro año no. También se establece un "compromiso de feedback" para justificar esta financiación de la asistencia a eventos en red. ¡Se hará pronto una entrada en el blog resumiendo las experiencias de la Cósmica! 
Estado de la Cooperación Estatal - informe de la Secretaría Ejecutiva de la Federación 

Si te interesa el tema déjanos un comentario para enviarte el informe completo! 

Comisión de Políticas de la CONGDE

Se viene un otoño complicado. El 28 de septiembre llegan los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que es lo que a la postre traduce las voluntades políticas en realidades. Se habla de reducciones mucho mayores que las previstas para cooperación: los 300 millones anunciados meses atrás para la AECID, pueden quedan en apenas 150, lo que la deja en coma profundo. Lo único sagrado parece ser, la aportación a la UE, lo que nos excluye totalmente a las ONGD de cualquier financiación.

Por otra parte, se aborda la recta final del Plan Director de Cooperación, en el que se nos emplaza a participar en una jornada que tiene lugar el 18-19 de octubre, una vez haya aparecido la propuesta gubernamental en un borrador. Ya hay posicionamientos, que se trabajaron en la primavera, y en base a ellos se va a reaccionar primero y aportar después. Un documento breve, enfocado a los temas en los que se quiere innovar, que no tendrá garantizada ninguna dotación económica pero que ya apunta cambios de calado en lo que será la Cooperación Española, según las reuniones que la Junta de la CONGDE ha mantenido con la AECID y la FIIAP. 

Según como sean los PGE, la estrategia y la respuesta se van a endurecer notablemente, sobre todo en las movilizaciones que se espera organizar en la Semana de la Pobreza, que coincide con la misma consulta del Plan Director. Respecto a esas movilizaciones, dan la sensación de que el repertorio de golpes es escaso y la contundencia que merece la coyuntura poca. Todavía se plantean concentraciones y pancartas, con gotas de ciberactivismo que resultan bastante enclenques con la dinámica en la que se ha instalado el país. 


Se está planteando contactos con políticos de todos los partidos y ministros, para asegurar una moción de mínimos en los PGE.Una acción interesante quizás haya sido la denuncia ante la Defensora del Pueblo, quien ha observado posibilidades serias de cursar denuncias en base a casos concretos, tanto de impagos de subvenciones como de convocatorias formuladas sin respaldo presupuestario y luego retiradas. La CONGDE se dispone incluso a presentar las denuncias de aquellas entidades que no puedan hacerla pero que tengan casos graves.

También se ha planteado aprovechar la Cumbre Iberoamericana de noviembre y presionar a la diplomacia latinoamericana para que lleve en su agenda la disminución de los volúmenes y práctica supresión de la cooperación española.

La segunda parte de la reunión ha sido la presentación y discusión sobre la campaña de revisión de los ODM, Beyond 2015, para la cual se ha planteado una serie de consultas entre las organizaciones que están teniendo una acogida más que pobre. En el fondo se visualiza como un proceso muy institucional, de altas esferas, difícilmente controlable y donde se pueda aportar alguna cosa. Existe la visión estratégica de implicarse mediante la delegación a algunas organizaciones de los mensajes que quiere defender la CONGDE y con el objetivo de forzar al Gobierno a no retroceder en ningún compromiso internacional vinculado con las políticas de desarrollo.


Reunión de Directores/as y Presidentes/as 


La sesión ha vuelto sobre los temas de siempre: rol de las ONGD, papel de las empresas en la cooperación, transformación social, etc. Se han organizado algunos grupos de debate, rotativos, pero con muy poco tiempo para una discusión seria y profunda, que en cualquier caso no escapa de las generalidades inherentes a un conjunto muy dispar de sensibilidades. No ha habido plenaria por lo que no se han podido dar debates más amplios y habrá que estar atentos a qué se formula como conclusiones y qué recorrido o legitimidad se le quiere dar a esos documentos. 
Resaltar la reacción de las organizaciones más grandes y con menos ganas de pelea al giro que la presidenta de la CONGDE le estaba dando a su Junta. Han cooptado los espacios de debates sobre el rol de la empresa privada y luego han dado su visión particular, buscando claramente que no se vaya hacia posiciones contrarias a un diálogo “exploratorio de posibilidades” con las empresas. Incluso se ha llegado a plantear, cambios en el código ético, ante la situación a la que nos enfrentamos de financiación, para no criminalizar a las entidades que vayan por ahí, y en el proceso abierto de reforma del código. 
Se ha hablado también de las movilizaciones planteadas en octubre, según se comentaba antes, con un enfoque que para nada conecta con el tiempo que vivimos y con lo que está pasando y moviéndose. Si al principio, en la charla inicial, se ha hablado de ir hacia enfoques mucho más sistémicos, de intentar entender que nos hemos convertido, las ONGD, en parte del sistema y del problema, el resto del encuentro ha sido una deconstrucción y vaciado sistemáticos de esas ideas. Al sector le aterroriza enterrar las estructuras que ha creado y no prioriza para nada conectar con las mayorías sociales que se están formando y que sí pueden protagonizar algún cambio. Cuando se introduce alguna idea de transformación, es obvio que cada uno entiende lo que quiera bajo tal términio, pero que la prioridad y el instinto de supervivencia sigue mandando.

Otros temas: 


- La persona responsable de la CONGDE está preocupada por la poca respuesta de ISF en el tema de la herramienta de transparencia

- Reunión con Carmen Amador, profesora de Ingeniería Industrial de ICAI, quien nos solicitó poder llevar a cabo proyectos de fin de carrera con sus alumnos sobre cuestiones de desarrollo e ingeniería. Se le ha explicado las posibilidades reales que hay (pocas). Quizás sea importante porque recuerde la necesidad de armar un sistema más o menos asumido por todas las ISF y que sea capaz de aprovechar el potencial de toda la gente dispuesta a participar de alguna manera. Sin obviar las necesidades de formación e integración en ISF, claro está, pero dándose cuenta que quizás sea una vía de trabajo en el Sur y de formación de voluntarios más importante de lo que es en la actualidad. 
- Contacto con un grupo de Bilbao que está desarrollando una herramienta llamada Spotbros con potencial para trabajar en sitios con mucha densidad de gente potencialmente interesada en ISF, como las universidades o los colegios profesionales, de manera que se comunique más y mejor lo que hacemos. Se pueden crear grupos de infinitos miembros vinculados a una ubicación física y con capacidad para interaccionar con cualquier persona que entre en un radio de 1,5 Km a la redonda. Si eres usuario de la aplicación puedes rastrear los grupos y usuarios que tienes a tu alrededor, incluso les puedes hacer un envío masivo de información a todos. Los mensajes pueden ser muy completos, de hecho casi como entradas de blog. Además, pronto se podrá trabajar desde una aplicación web: la responsable de comunicación, además de los propios miembros de los grupos, podrá mandar mensajes desde su ordenador. Los grupos se pueden conectar entre sí y son activos en cualquier lugar con cobertura de red, no hay que estar físicamente en ese radio de acción.

 
¿CÓMO HACEMOS TODO ESTE TRABAJO? 

Por una parte, tratamos de reunirnos una vez cada mes - 2 meses, aunque sea por Skype y tratamos de tener al menos 3 reuniones anuales presenciales. 

Por otra parte, tenemos una lista de correo muy activa. Cualquier persona de ESF Galicia puede darse de alta en esta lista, si quiere saber de primera mano lo que se cuece en el día a día... así como para tirarnos de las orejas si alguna cosa importante se nos escapa! 

Por último, una parte importante del trabajo de XD se hace a través de las comisiones, grupos de trabajo muy ligados a la Xunta y expertos en un tema, nos ayudan con los picos de trabajo! Algunas comisiones de ESF Galicia son Financiación, Formación, Proyectos, PCR y la muy conocida ultimamente Planificación Estratégica! A continuación puedes ver algunos ejemplos del mes de septiembre! 
1.- Proceso de Planificación Anual

Estase a elaborar unha nova aplicación/excel máis sinxela, para facer este proceso de planificación anual. Desafortunadamente a versión definitiva non poderá estar lista para este ano =(

Xa se comezou a mover o proceso polas sedes para que sexan conscientes de que "en breves "  se terá que cubrir a aplicación e que se pode iniciar os debates e irse organizando.

Tratamos de seguir o cronograma que fixeramos na derradeira reunión de XD. 

2.- Proceso de Indicadores

Está xa na fase final. Só queda poñer en común as Políticas traballadas en cada vogalía e darlles a aprobación para publicalas. O reparto quedara da seguinte maneira:

       2.1.-Políticas o procedimientos de seguimiento y evaluación de proyectos y actividades. Todas as vogalías deben ter os documentos base que deben traballarse nos grupos. Pensouse en adaptar os manuais de PICD e de Voluntariado. Quedando pendente o documento referente a EpD e a Comunicación.
     
      2.2.-Políticas de gestión Financiera - GAT
      
     2.3.-Criterios de trazabilidad de Fondos Financieros - GAT 

     2.4.-Política mediambiental - PICD


3.-Proceso de Planificación Estratéxica 2012:  

Debe estar lista para a Xuntanza de Ourense, que será o finde do 17-18 de novembro. Os grupos traballaron moito no mes de septembre e o 19 de outubro celebrouse o obradoiro de peche da Planificación Estratéxica. A Comisión de Planificación Estratéxica dimanizou con moito éxito o traballo en toda a base social. Os resultados poden lerse noutras entradas deste blogue.


4.-Proceso de convenios de prácticas: 

Hai dous documentos sobre os que podemos ir traballando/debatindo as bases sobre as que conformar o proceso de prácticas en ESF. Logo do debate teremos que aprobalo e xa se poderá escomenzar a xestionar as características de cada convocatoria en particular.

Estes documentos son:
- Definición do programa de prácticas: se xustifica e encadra (parecido ao que hai sobre PCR).
- Versión 0 da posible convocatoria específica para 2012-13: cun cadro resumo de propostas que hai extraidas das que xa houbo outros anos ou con perfiles que se veñen identificando. Alomenos cada vogal da XD máis relacionado co tema de prácticas debería opinar da praza de que se trate, se é interesante sacar praza dese tema e as condicións. Unha vez seleccionadas se pode desenvolver brevemente cada praza.

Tamén sería interesante ter elaborado o equivalente para proxectos académicamente dirixidos (fin de carreira, tesinas, etc.) e sacalo a principios de curso. Xa se tratou de facer o ano pasado se non lembro mal, e cada grupo propuxera temas.

5.-Protocolo de Seguridade de ESF_Galicia:   

Está sendo traballado pola comisión de PICD. 

6.- Contas Triodos 

Quéreselle dar ao técnico de Proxectos autorización para visualizar as contas de Triodos, para que poida empregar as súas propias claves e non dependa da dos autorizados e poida estar ó tanto do estado das contas.


7.- Traballo en grupo para desenvolver a Liña Estratéxica de Transparencia, asociada ao grupo de Xunta Directiva. 

Promover e ampliar a transparencia e boas prácticas no desempeño da asociación 

R.1.-Levado a cabo o seguemento da planificación estratéxica. 
Indicadores R.1:
R1.1.:100% das actas con punto 0 - Planificación Estratéxica;
R1.2.: 75% das actividades dos grupos pódense englobar nalgún obxectivo estratéxico; 

Fontes de verificación:
Actas de reunións e asembleas, entradas do blogue, memoria anual. 

Actvidades:       
Act.1.1.-Reflexar con punto fixo nas actas de reunións de Xunta Directiva que se esta seguindo o proceso.
Act 1.2.-Reflexar en publicacións (blogues, memoria anual, comunicacións á base social, etc.) - compartido con R2.
Act. 1.3.- Realizar o seguemento da planificación por obxectivos anuais      

R.2.-Coordinadas todas as liñas de traballo de ESF.
 
Indicadores R.2:
R.2.1.: Representación de todas as sedes e grupos temáticos de ESF nas reunións de Xunta Directiva no 80% das veces.
R.2.2.: Aumentada a participación nos correos de debate e traballo de ESF nun 30%.  
Fontes de verificacións: 
Actas de reunións e asembleas, entradas do blogue, memoria anual. 

Actvidades:        
Act 2.1.- Supervisar a coherencia entre as actividades dos diferentes grupos de acordo ás liñas estratéxicas. 

R.3.- Reestructurados os fluxos de traballo e grupos responsables de xestión económica, relacións exteriores, comunicación, administración e base social e loxística de cara á aumentar a transparencia e lograr un mellor coñecemento do funcionamento da asociación por parte da base social e a sociedade civil en xeral (colaboración co GAT). 

Indicadores R.3:
R.3.1.: Contabilidade e xestión económica realizada de forma trimestral
R.3.2.: Memoria e datos memoria federal elaborados nos primeiros 5 meses do ano
R.3.3.: Reunións mensuais e actas en wiki
R.3.4.: Partidas orzamentarias disponibles en xaneiro
R.3.5.: Dúas visitas a donantes/financiados ao ano
R.3.6.: 75% das preguntas sobre xestión económica son respondibles con enlaces á wiki
R.3.7.: Se dispón de ferramentas TIC para orzamentación, xestión económica e seguemento de planificación
R.3.8.: Documento de definición de responsabilidades e tarefas
R.3.9.: Auditorías de contas superadas anualmente antes de mediados de ano
R.3.10.: Aumentado o número de visitas á wiki nun 75% 
R.3.11.: Logrado un 100% dos servizos bancarios da asociación en entidades de Banca Ética
R.3.12.: Acadado un incremento do 20% nas compras responsables de material directamente usable pola asocicación
Fontes de verificacións:
Informe trimestral de xestión económica, data publicación memoria, actas reuniones en wiki, actas da Xunta Directiva en wiki, informes grupo de administración e tesouraría a XD, as ferramentas en si (wiki, web), aplicación de contabilización de visitas, informe de contas anuais, informes das sedes de adquisición segundo criterios éticos.

Actividades: 
Act.3.1.- Formación en xestión administrativa e contabilidade
Act.3.2.- Elaboración dun documento de definición de responsabilidades e tarefas
Act. 3.3.- Uso intensivo da wiki
Act. 3.4.- Deseño e desenvolvemento de ferramentas para xestión económica, adquisición de bens con criterios éticos, orzamento e seguemento planificación

15 nov 2012

¿Qué Coordinadora Autonómica queremos?

Desde las distintas coordinadoras autonómicas están haciendo llegar un cuestionario a rellenar por las entidades que forman parte de las mismas para hacerse una idea de "Qué Coordinadoras Autonómicas queremos", de cara al Encuentro de Coordinadoras Autonómicas 2012. En ESF Galicia, en relación con la coordinadora a la que pertenecemos (en la que participamos de las comisiones de Incidencia Política y tratamos de engancharnos en la de EpD, aunque quizás en pocos días haya alguna que otra noticia a mayores), contestamos lo siguiente:

¿a qué Coordinadora Autonómica perteneces?
Galicia

¿Qué espera / necesita tu organización de la Coordinadora Autonómica en el momento actual?
 • difusión de actividades
 • apoyo formativo y de creación de espacios para la innovación en el cambio social y sinergias
 • plataforma de trabajo en red para temas de interés comunes en el ámbito de la incidencia política

¿Qué líneas de trabajo consideras que tiene que priorizar la Coordinadora Autonómica?
 • incidencia política
 • formación e innvación para el cambio social

¿En qué debe focalizarse la Coordinadora Autonómica en su trabajo en incidencia política en 2013? (algunos ejemplos: incremento del presupuesto de cooperación, mejora de la calidad y la orientación de la política de cooperación autonómica y local, defensa de la participación de la sociedad en los espacios de construcción de la política de cooperación, etc.). Indica otros temas que consideres necesarios.

 • defensa de la participación de la sociedad civil en políticas de cooperación
 • defensa de la transversalización de la educación para el desarrollo
 • incidencia para la coherencia de políticas

¿Cómo consideras que la Coordinadora Autonómica puede enfocar su trabajo para recuperar el apoyo de la ciudadanía en la defensa de la cooperación para el desarrollo?

 • fortaleciendo a las organizaciones miembro en formación y posibilidades de participación de su base social en actividades de la coordinadora
 • ampliando el número de organizaciones miembro y sus capacidades
 • estableciendo alianzas y espacios de trabajo con otras redes en defensa de las políticas sociales

¿Cómo consideras que se pueden reforzar los espacios de participación en las Coordinadoras Autonómicas (grupos de trabajo y otros) para que tengan una mayor capacidad propositiva y de acción, especialmente en los que casos en los que no haya un equipo técnico amplio?

 • trabajo por comisiones
 • herramientas TIC y 2.0 descentralizadas

Con los recursos y capacidades de los que dispone tu organización ¿qué prioridad le da a la participación en la Coordinadora Autonómica (alta-media-baja)?

alta

En el caso de Delegaciones de ONGD de ámbito estatal, ¿cómo entiende tu organización su presencia en las Coordinadoras Autonómicas? ¿Apuesta por mantener las delegaciones incluso aunque no se estén ejecutando fondos locales y/o autonómicos?

ESF Galicia no es una delegación sino una asociación autonómica que forma parte de una Federación. Así, la relación con las Coordinadoras Autonómicas la determinan las Asociaciones de ISF que están vinculadas a esos territorios. En el caso de ESF Galicia la presencia en la coordinadora autonómica se considera importante por nuestra apuesta por el trabajo en red.

En el caso de Delegaciones de ONGD de ámbito estatal, ¿qué papel confiere tu organización a la Coordinadora Estatal y por qué?

Al no ser una delegación sino una asociación autonómica que forma parte de una Federación, la relación con la Coordinadora Estatal se hace a través de la estructura federal, con lo que ESF Galicia como organización no tiene relación directa con la Coordinadora Estatal sino sólo con la Autonómica (aunque hay miembros de ESF Galicia que a través de la Federación sí participan en la Coordinadora Estatal). Aun así, se ve como un ente mucho más lejano y quizás demasiado centralizado en Madrid.

Ante el descenso de subvenciones públicas y privadas, ¿con qué otra financiación consideras que se debe sostener a las Coordinadoras Autonómicas?

cuotas de organizaciones miembros y aportes en trabajo de dichas organizaciones si hay que recortar recursos.14 nov 2012

La Federación de ISF: ¿tiene sentido? ¿cómo?

Reflexiones en torno a la Federación a partir del cuaderno de viaje de una voluntaria en la Asamblea Federal de marzo de 2012 en Madrid

El 10 de marzo de 2012 un viaje relámpago con doble tren nocturno me llevó hasta Madrid para transmitir las opiniones de ESF Galicia en la Asamblea Federal. Allí no sólo me había ido yo, también había representantes de otras ISF en otras comunidades autónomas. Y es que la Federación de ISF está formada por 13 asociaciones con una forma de sentir-pensar-hacer similar... somos realmente un GRAN semillero de personas comprometidas con el mundo en el que vivimos!! ¿Queremos aprovechar ese potencial! =)

La curiosidad por descubrir a las personas tras las caras nuevas y la alegría de poder conversar de nuevo con algunas caras conocidas de la última Asamblea, celebrada durante la Cósmica de Gijón me motivaron desde el primer momento a disfrutar de un intenso día ESFero. El lugar de encuentro no se podría haber elegido mejor, una antigua tabacalera de Lavapiés, convertida en centro cultural autogestionado. Allí, l@s compañer@s de ISF Madrid están comenzando sus andanzas y allí volveré de nuevo en alguna de mis otras visitas a la ciudad... porque el lugar te hace respirar activismo y participación... y sales de allí pensando, venga va, ¡hay que seguir! =)

Si tod@s nos habíamos desplazado hasta allí, pensaréis que algo nos traeríamos entre manos, verdad? Efectivamente, el Orden del Día de la Asamblea era largo y denso, ¡prometía muchos debates e intercambios de experiencias enriquecedores! Aún así, las personas de Junta Federal, consideraron importante añadir un punto más para comenzar con una ronda de presentaciones de las ISF, en la que cada una debería responder además a una gran pregunta... 

¿Están las ISF engrasadas al ritmo de la Federación y viceversa?

¡¡La pregunta del millón!! ¡Sin embargo, las respuestas no pudieron ser más que sorprendentemente parecidas! A todas nos cuesta el espacio Federación, "¡es que no llegamos, no llegamos!" pero todas lo vemos como algo muy bueno y en lo que nos gustaría participar más... Hay problemas de saturación de las personas voluntarias... hay las llamadas personas supervoluntarias, o sea, las que asumen tareas, asumen tareas y están siempre al límite de saturación. Y es que... ESF engancha y hay que tener cuidado ¡y no perder el rumbo! ¡Somos PERSONAS! En ISF Euskadi, p.ej., eso lo tienen clarísimo! Su itinerario de formación de voluntariado está muy desarrollado.

Las personas supervoluntarias, en concreto, son habitualmente las que más conocen las asociaciones de su casa y suelen ser las más dedicadas al espacio de participación federal... ¡normal que no lleguen! Eso, sumado a que a veces, como apuntan ISF Cantabria o Asturias, se falla en la trasmisión de conocimiento. Y es que lo de "no demos de comer, enseñemos a pescar" hay que empezar a aplicarlo en casa... Hay ISF, como Aragón, que incluso reconocen que tuvieron un crecimiento insostenible... y es que a veces parece que nos queremos comer el mundo, y así no... así no se llega. Ya lo dice el refrán, despacito y buena letra, ¡que si hacemos mucho nos olvidamos de pensar en POR QUÉ y en PARA QUÉ hacemos! ;)

Por supuesto, hay algunas ISF que tienen la Federación más interiorizada. En ISF Cataluña, p.ej. tienen un punto en el orden del día de su Junta Directiva sobre la Federación; en Valencia tienen una vocalía Federación; en ISF Euskadi se comenta que hay una Federación ISF en los primeros 5 minutos de la acogida de las personas voluntarias... Las personas de ISF Madrid, son las que más fácil lo tienen porque se están formado con "emigrantes" de ISF de otras comunidades... Según ell@s mism@s... "viven en una Cósmica constante". En ESF Galicia tendremos que buscar poco a poco nuestra propia manera de "ser un poco más federales". Y para ser, está claro que hay que conocer... ¡no seas perezos@ y sigue leyendo! ;)

De temas económicos también se habló largo y tendido... ¡los debates en torno a la aprobación de los presupuestos federales dieron para mucho! La situación es delicada para muchas ISF y para otras, quizás lo sea pronto. Y es que en tiempos de crisis cuesta mucho lo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). ¡Somos tan egoístas! Si nos aplicásemos más el cuento de dar lo que se puede y tomar lo que se necesita... ¡estaba el asunto solucionado! Algunas ISF ya están sufriendo las consecuencias de los recortes en Cooperación, y tendrán que bajar el nivel de actividades o algunas personas contratadas deberán irse o reducir la jornada. Claro que en parte, se debe asumir un poco nuestra parte de culpa, por no habernos emancipado económicamente de los gobiernos... tendremos que empezar a aprender a ser más independientes. Sin dejar de reivindicar, por supuesto, que las barbaridades, siguen siendo barbaridades y que dinero, como las meigas, "habelo hailo", es una cuestión de prioridades y reparto. ¡COMPARTIR, COMPARTIR!

La Cooperación al Desarrollo, tanto aquí como en otros países, no es un fin, sino como se decía hace poco en las listas de ESF Galicia un "instrumento para generar procesos de transformación social de carácter estructural", y es que el fin en último término... ¡¡somos las PERSONAS que construímos esta sociedad!! Personas con inquietudes que queremos hacer cosas y para hacer cosas... volvemos al dinero, que está para usarlo con fines adecuados, no para acumular ni malgastar. Como todas las ISF estábamos de acuerdo en que la Federación somos todas y en que la unión hace la fuerza, a todas nos pareció importante aportar. ¡Fueron los presupuestos más participativos que he visto nunca!

Por supuesto, la asamblea Federal duró largo y tendido y salieron muchos temas a debate. No os voy a hablar de todos los temas, porque muchos ya se han solucionado, otros fueron de carácter operativo. Sólo os voy a nombrar una cosa más. El convenio de Secretaría Ejecutiva, que consiste en que una persona contratada de ESF Cataluña asiste a reuniones importantes en Madrid con la CONGDE, con la AECID, con posibles financiadores... sacó a la luz (de nuevo) el interesantísimo debate sobre la profesionalización de la cooperación - queremos hacer las cosas rápido y bien, leí no hace mucho en una memoria PCR: 

Non valen a dúbida nin a espera. Queremos ver os resultados dos nosos quereres inmediatamente porque nos custa moito esperar. Cústanos moito tempo. E, trasladando esta pequena reflexión ao tema sobre o que trata esta memoria, cústanos moito crer no cambio social, porque é moi probable que non consigamos ver os resultados dese querer que queremos tanto.

A mí esto de los convenios me huele a todo menos un instrumento para generar procesos de transformación social de carácter estructural, lo que decíamos antes que debería ser la Cooperación para el Desarrollo. ¿Quizás es que somos impacientes? En un documento más recientemente (no recuerdo cuál) leí también que "la Federación no tiene suficientes personas voluntarias para hacer sus actividades". Esto me recuerda a lo de qué fue antes el huevo o la gallina: o sea, ¿primero las actividades o primero las personas? Mi pregunta, esa que me viene rondando desde marzo de 2012 es... ¿hasta qué punto tiene sentido una estructura en la que, por la razón que sea, no participamos lo suficiente como para usarla como herramienta de transformación social? ¿Cuál es esa razón? ¿Desconocimiento, desinterés, estructura de trabajo? Pensemos entre tod@s ¡y empezamos la coherencia desde casa!

Y ahí os dejo, con unas cuantas preguntas abiertas, para que cada persona, desde su situación, responda como mejor le parezca... ;)

- ¿Conozco la Federación? ¿Por qué?
- ¿Me parece una red de trabajo adecuada para ESF Galicia? ¿Por qué?
- ¿Quiero participar? ¿Por qué?
- ¿Cómo quiero orientar mi participación o hay otra red de trabajo que me gusta más? ¿Por qué?

Y sobre todo... no perdáis la paciencia: Vamos lent@s, porque vamos lejos... ;)