ESF Galicia - Onde Estamos

·     Localización das Sedes de ESF Galicia:Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos.
Universidade da Coruña.
Campus Elviña, s/n.
15.071 – A Coruña.
981 167 000 Ext.: 1479
Salceda de Caselas
Escola Técnica Superior de Enxeñería.
Universidade de Santiago de Compostela.
Rúa Lope Gómez de Marzoa, Campus Vida (antigo Campus Sur)
15.782 – Santiago de Compostela
Escola Politécnica Superior.
Universidade de Santiago de Compostela.
Campus Universitario, s/n.
27.002 – Lugo
Edificio Miralles.
Universidade de Vigo.
Campus Lagoas Marcosende, s/n.
36.310 – Vigo

Datos Fiscais
C.I.F.: G36774271
Razón social: Asociación de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia.
Domicilio: Campus Elviña, s/n. E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. 15.071 – A Coruña.

Oficina de Amigos de la Tierra e Ingeniería Sin Fronteras. Calle Principal al lado de Trigalia, Barrio del centro (Antiguo local del Seguro Social).
San Lorenzo, Valle, Honduras
00504 27813273