27 sept 2012

Ciberpunk educativo e tecnoloxía para o desenvolvemento

Hoxe traemos un extracto dun interesante libro que trascende o xénero ciberpunk e reflexiona sobre a tecnoloxía para a educación e a súa compoñente cultural. Qué vos parece?

<< Yong é a manifestación externa de algo. Ti, a esencia subxacente. A tecnoloxía é un yong asociado con un ti particular que é —aquí o doutor detívose e, con un esforzo evidente, contívose para non empregar un termo pexorativo como bárbaro ou gwailo— occidental, e completamente extrano para nós. Durante séculos, dende os tempos das Guerras do Opio, temos loitado por absorber o yong da tecnoloxía sen importar o ti
occidental. Pero foi imposible. Do mesmo xeito que os nosos antepasados non podían abrir os portos ao oeste sen aceptar o veleno do opio, non podíamos abrir as nosas vidas á tecnoloxía occidental sen aceptar as ideas occidentais, que foron unha praga para a nosa sociedade. O resultado foron séculos de caos. Lle pedimos que lle poña fin dándonos a Semente.
   —Non entendo por que a Semente lles axudará.
   —A Semente é tecnoloxía enraizada no ti chinés. Vivimos pola Semente durante cinco mil anos —dixo o Doutor X. Axitou a man cara a fiestra—. Aquí había arrozais antes que aparcamentos. O arroz era a base da nosa sociedade. Os campesiños prantaban as sementes e tiñan a condición máis alta na xerarquía confuciana. Como dixo o Mestre: «que os produtores sexan moitos e os consumidores poucos». Cando a Toma veu dende Atlantis, dende Nipón, xa non tiñamos que prantar, porque o arroz viña agora dos compiladores de materia. Foi a destrución da nosa sociedade. Cando a nosa sociedade se baseaba na agricultura, podía dicirse realmente, como fixo o Mestre: «a virtude é a raíz; a riqueza é o froito». Pero baixo o ti occidental, a riqueza non ven da virtude senón da intelixencia. Así que as relacións filiais se trastornan. O caos —dixo lamentándoo o Doutor X, logo levantou a vista do té e moveu a cabeza cara a fiestra—. Aparcamentos e caos. >>

A ERA DO DIAMANTE. Manual ilustrado para rapaciñas. 
Neal Stephenson

9 sept 2012

Transición a divertill@s: la Xunta Directiva de marzo a mayo (III)

La tercera crónica de la transición en Xunta Directiva ya está aquí. No sigas leyendo si aún no te has leído la primera y la segunda parte... o sino, perderás el hilo ;)


A) LAS COSAS DEL DÍA A DÍA EN LA LISTA

Invitación al Consello Municipalista de Cooperación 

Es el órgano de participación sectorial con funcións consultivas y asesoras del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Desde la Coordinadora Galega de ONGD nos llega la invitación para participar en la convocatoria con el siguiente orden del día:


1. Presentación do proxecto europeo “Redes para o desenvolvemento”.

2. Convocatoria de axudas a proxectos para o exercicio 2012.
3. O Fondo Galego e as Liñas Estratéxicas 2011-2015.
4. Outros asuntos.


Por falta de capacidad, no hay asistencia por parte de ESF Galicia. Propuesta de Sergio en el informe de actividades


La red se ralentiza cada vez más frecuentemente, haciendo por momentos el trabajo bastante complicado. Parece que wifi o conector están al límite. Podría ser interesante comprar una cámara de vídeo y otra de fotos para ESF para poder documentar las actividades y compartirlas, así como un mini-portátil para presentaciones en ferias y eventos, o incluso como apoyo para PCR y visitas técnicas al terreno

Para solucionar el tema de la wifi se ha decidido comprar más capacidad. La compra de una cámara de vídeo, otra de fotos y un mini-portátil parece interesante. Se decide que se puede meter en la planificación del año que viene.
Votación urgente sobre convenio con ALTOP 

ALTOP es una empresa que entre sus actividades alquila equipos de topografía. Como últimamente tienen poco trabajo y tienen muchos equipos parados su intención es cederlos a ISF para que los use en los proyectos de cooperación de forma gratuita. O sea, que en vez de alquilarselos nos los dejan. Siempre en función de la disponibilidad de los equipos, claro. Son equipos que parece ser que no son de última generación pero que están bastante bien y en buen estado.

Además ofrecen un descuento a personas socias de ISF que quieran comprar equipos de estos. Para profundizar: 


http://www.al-top.com/convenio-entre-el-coitt-y-al-top-topografia

La propuesta sale adelante por parte de ESF Galicia.

Votación urgente sobre convenio de secretaría ejecutiva

Es un convenio de colaboración entre la federación española de Ingeniería Sin Fronteras y ESF Cataluña. Gracias a este convenio se facilitará la representación institucional de la federación en los foros habituales de la Federación que suelen tener lugar en horario laboral en Madrid. En Madrid tienen lugar mensualmente las reuniones de la CONGDE, también está la AECID, donde muchas ISF pedimos proyectos; los Colegios y las asociaciones de ingeniería de mil cosas. También entes como el Instituto de la Ingeniería de España o asociaciones de pequeñas empresas que llaman y preguntan qué hacemos. Ministerios y Agencias públicas. Y sin olvidar otras ONGD, que muchas veces llaman para hablar algún tema político y no estamos respondiendo (alianzas, apoyos para algún proyecto al parlamento, socios para campañas, etc). 

Este convenio permite a todas las ISF moverse en este complejo ecosistema. Cuando haya personas voluntarias con posibilidades de acercarse a Madrid a alguna reunión se dará preferencia. Pero con el convenio también se puede pasar a tomar una actitud más activa en estos ambientes. La propuesta sale adelante por parte de ESF Galicia.


B) UN GRUPO CUALQUIERA: PREPARAMOS REUNIONES Y ASAMBLEAS

Acta da reunión 25 de abril

Se proponen algunas modificaciones. Cierta persona de la Xunta Directiva quedó trastocada tras corregir el acta. He aquí las pruebas: 

Vou cear, pero non sei en qué vou cociñar porque se me fui a olla (JAJAJA).
Que chispa teño. Non me acerquedes a produtos infamables.

Asistencia a la Asamblea Federal

La próxima Asamblea Federal es el 16 de Junio en Valladolid.

Las previsiones de actividades de momento son:

10:00 - 14:30 h        ASAMBLEA EXTRAORDINDARIA
14:30 - 16:00 h        COMIDA
16:00 - 18:00 h
18:00 - 21:00 h        SORPRESA
21:00 -                VERTEBRACIÓN

Por asuntos personales y académicos no puede asistir nadie de la Xunta Directiva.


3 de junio - próxima reunión de XD

Se propone la sede de Ourense para ir dando visibilidade á XD como grupo de traballo e estrear sede (e sofá de escai vermello)!!!! :-)!! 


C) TAMBIÉN LE DAMOS VUELTAS AL COCO... 

Campaña de personas socias de ESF Cataluña

Dado que este tema está en debate estos días en Galicia, os reenvío el correo de arranque de la campaña de socios, con los enlaces correspondientes.


Futuro da materia ICD: 

Tivo lugar unha reunión cos profesores de ICD (que agora chámase Cooperación para o Desenvolvemento na Enxeñería Civil). 

O próximo curso entrará como optativa no grado de obras públicas e dentro de dous no grado de camiños pero seguirase mantendo como materia de oferta xeral mentres se poida. Isto quere decir que sobre o papel coexistiran ata 3 materias diferentes de cooperación pero na práctica será unha soa: un mesmo temario, un mesmo horario para as 3 materias e unha mesma aula para todo o alumnado.

Impartirase no segundo cuatrimestre, un día a semana e tres horas por día tal e como viña sendo. Son 40 horas de clase. O desenvolvemento das mesmas será como ata o de agora: ponencias, dinámicas/vídeos e traballo para facer na casa que complemente o visto en clase. Organizarase entre os profesores e 2-3 voluntarios de ESF tal e como decidiramos propoñerlle. Actualmente organizábaa ESF e os profesores revisaban o programa cando este estaba completo.

Non hai orzamento. Pode contarse con conferenciantes externos se veñen voluntariamente. Tanto o cadro de obxetivos e a proposta temática que fixemos na reunión da Comisión de Accións do Norte estanse usando como base para elaborar o programa do curso (con algúns matices).

Dedicaránselle 5 clases a falar das desigualdades, a causa das mesmas e a introducir conceptos e coñecementos básicos de cooperación, así como a dereito a auga, ODM, AOD e axuda humanitaria. Estas 5 clases son para as que contaremos con ponentes externos ou profesores da UdC non vinculados a materia.
Dúas clases serán de TpDH que serán impartidas polo Cartolab.
As 6-7 restantes a falar de proxectos e a contar experiencias de traballo nos mesmos (tendo en conta en todo momento os enfoques transversais cos que adoitamos traballar). Estas sesións dividiranse en subbloques de dúas sesión que serán impartidas por ESF, Cartolab e GEAMA.
A parte de asociacionismo e iniciativas no Norte bótase en falta... Se falou na reunión pero á hora de elaborar o borrador do programa non foi incluído. Na seguinte reunión poderemos expoñer isto e intentar que teña máis peso. De todos modos sempre poderemos falar de iso nas clases que imparta ESF.

Proxecto Cárcere

A Plataforma Proxecto Cárcere (BLOGUE Proxecto Cárcere) está a elaborar o Plan de viabilidade de Proxecto Cárcere para presentar á sociedade e autoridades competentes para solicitar a cesión do antigo Cárcere da Torre da Coruña á cidadanía como Centro sociocultural e da memoria.

Varias persoas voluntarias de ESF participamos activamente deste proxecto e aceptaron que os seus nomes estean incluidos no Plan como pertencentes á Plataforma, a cuestión é: estaría a masa asociativa de ESF interesada en aparecer como colectivo incluído na mesma con vistas a participar no futuro mediante actividades da sede Coruña?

É unha grande ocasión para traballar en rede na Coruña, pois hai moitas organizacións implicadas e trátase dun proxecto multidisciplinar. 

Hai xa varias propostas e deberiamos decidir se queremos participar como colectivo, que creo que é unha oportunidade de crear redes. Ter xente implicada xa temos así que toca decidilo/votalo non ??

Se puede preparar una propuesta entre la gente interesada y sacarlo de nuevo en la lista Xeral pero ya comentando el interés de adhesión y pasarlo a XD 

Para xuntar info, aquí vai a listaxe de persoas e colectivos adheridas até o momento: http://proxectocarcere.blogaliza.org/quen-somos-3/

O antigo cárcere provincial da Coruña, actualmente en desuso, preséntasenos hoxe como un desafío á cidadanía coruñesa para intentar acadar a súa transformación, dun espazo de represión noutro representativo da convivencia libre, onde primen os usos sociais, culturais e educativos e onde a memoria histórica estea sempre presente. Con este obxectivo formouse a Plataforma Proxecto Cárcere hai xá mais dun ano na que participan colectivos e persoas a nivel individual da nosa cidade e arredores.
Para facer mais forte esta iniciativa, para que se enriqueza das diferentes perspectivas que cada unha e un de nós podemos aportar, así como para que poda chegar ao maior número e diversidade de xente da cidade e arredores…

Cursos federales y fundación Tripartita


Por parte del equipo de formación de la federación se llevan algunos meses intentando que las matrículas de los cursos federales se puedan bonificar a través de la Fundación Tripartita. La importancia de la Fundación Tripartita es muy grande ya que se trata de una gran plataforma de lanzamiento de los cursos y la posibilidad de incrementar la cantidad de alumnos que los hagan.

Cualquier empresa, si manda a sus trabajadores a hacer un curso, el coste se le descuenta de lo que paga a la Seguridad Social por sus trabajadores. La cosa es así:

- El empleado va al curso.
- La empresa paga el curso.
- La Seguridad Social le devuelve a la empresa lo que pagó por el curso.

O sea, el curso le sale gratis al empleado y a la empresa. Es una forma de fomentar la formación en las empresas. Las empresas tienen que tener un convenio con la fundación para poder mandar trabajadores. Además, hay un tope de dinero por año que la fundación puede financiar. 

ISF debe gestionar las bonificaciones. El problema es que no se sabe a nivel de trabajo qué carga supone (horas de dedicación) y por tanto, no se sabe si se puede asumir. Se ha contactado con una empresa que nos podría hacer esta gestión a un módico precio. La propuesta que se presenta por parte del equipo de formación de la federación sería comenzar en mayo los dos cursos de energía y hacer una difusión especial entre empresas de energías renovables o gente del sector, además de la difusión normal entre ONGD y estudiantes.


La primera propuesta es subir la matrícula de los cursos para esta gente que puede bonificarla y así podríamos conseguir tres sueldos, que son los que realmente necesitamos para hacer los cursos. Además, la propuesta pasa por que estudiantes y gente que se encuentre en situación de desempleo pagasen lo mismo que personas socias de las ISF. 


Se debe validar o rechazar esta propuesta en el plazo rápido para comenzar con las gestiones. La propuesta salió adelante por parte de ESF Galicia.

Otro tema ligado a éste que hay que introducir en el debate de cara a futuro es el incremento de las matrículas de los cursos en general. Los cursos no se sostienen económicamente con las matrículas que se pagan actualmente (se cubre un 50% del coste aproximadamente) y la financiación pública que teníamos está bajando. Para poder seguir haciendo cursos federales de formación habrá que repensar la financiación de los mismos, de manera que uno de los elementos de discusión será el posible incremento de las matrículas para que sean más sostenibles económicamente.
 

3 sept 2012

Resumo blogueiro agosto 2012

CONTIDOS


 • Blogue de Vida Asociativa 
 • Blogue Honduras 
 • Blogue materia de cooperación da UDC 
 • Outros recursos 2.0 de ESF Galicia 
 • Outras canles ISFeras 
 • Enlaces de interese 
 • Publicacións en físico 
 • E no próximo mes ... 
 • A ESFrase do mes


BLOGUE DE VIDA ASOCIATIVA


Neste mes de agosto, aínda sendo un mes tradicionalmente con pouca actividade, tivemos tempo de organizar un obradoiro para intercambiar ideas sobre comunicación para o cambio social nas ONG, do que xa se pode ver a crónica. Ademais, en nome da Alcaldía de Marcovia (un dos nosos socios locais nos proxectos en Honduras), entregamos unha placa de agradecemento á Subdirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia (o noso principal financiador). Non deixamos de estar pendentes das posibilidades de formación, imprescindible para unha base social activa e crítica.

BLOGUE HONDURAS

Neste mes en Honduras puidemos coñecer o avance dos diversos proxectos, coa presenza de 3 persoas que participan no Programa de Coñecemento da Realidade 2012. Puidemos coñecer o xeito de traballar dos pescadores de El Cuco en El Salvador e tamén os avances no Municipio de San Francisco de Coray en sensibilización e nun proxecto dun sistema de abastecemento e saneamento na comunidade de El Terrero. Con todo isto, tamén houbo tempo para coñecer o carnaval en San Lorenzo.

BLOGUE DA MATERIA DE COOPERACIÓN DA UDC


Continuou a inactividade neste blogue, co grupo recargando as pilas para o inicio do novo curso.

OUTROS RECURSOS 2.0 DE ESF GALICIA

 • Páxina de Facebook de ESF Galicia. Conectada directamente ao twitter, para ampliar as canles de comunicación e información. Búscaa!
 • DESTACADO: Wiki de ESF Galicia. De novo operativa grazas ao apoio de GPUL. Pretende ser unha ferramenta para coñecer mellor como funciona ESF Galicia, os seus distintos grupos, e ter un acceso fácil a diversos recursos necesarios para o funcionamento do día a día da asociación. Todo o que sempre quixo saber e nunca se atreveu a preguntar...
 • Twitter ESF Galicia. É un canal para que os que querades estedes puntualmente informados do que está a maquinarse en ESF, e con comentarios e noticias relacionados con cambio social e desenvolvemento que vaian surxindo. Seguídeo e participade!!
 • Slideshare ESF Galicia. Ven de cumprir un ano de vida, ahí podedes ver algunhas presentacións e documentos sobre temáticas de interese de ESF.
 • Blogue de Enerxías, a finais de 2010 organizouse en Vigo unhas xornadas sobre Enerxía e Cooperación en Vigo, que xa se poden ver na televisión da UVigo.
 • Blogue de Proxectos de El Salvador como mostra dos proxectos que se fixeron entre 2004 e 2008 colaborando con ESF Catalunya, que se pecha colgando o informe de avaliación dos proxectos executados.
 • Blogue de Proxectos de Nicaragua como mostra dos proxectos que se fixeron entre 2006 e 2010
 • Grupo de Facebook de ESF Galicia, espazo para os esfeiros e que compartan información, experiencias, etc.
 • Album de ESF Galicia, onde podes ver e colgar fotos das actividades de ESF.
 • Canal youtube de ESF Galicia, con algúns vídeos que non vos podedes perder.
 • Podomatic de ESF Galicia. Onde se van colgando diversas entrevistas ou participacións de ESF na radio e outro material sonoro xenerado.
 • Delicious de ESF Galicia. Xestor de enlaces web, de momento usado só para recopilar as aparicións de ESF Galicia en medios de comunicación dixitais.
OUTRAS CANLES ISFERASENLACES DE INTERESE


Auga


Comunicación para o (como) desenvolvemento


Consumo responsable


Cooperación e ONGDEducación para o desenvolvemento


Iniciativas


Investigación para o desenvolvemento 


Mundo


Políticas e modelos de desenvolvemento


Sensibilización


Soberanía alimentaria e desenvolvemento rural


Tecnoloxías da Información e Comunicacións (TIC)


Tecnoloxía para o desenvolvemento humano


Voluntariado
PUBLICACIÓNS EN FÍSICO

(se che interesan, están no local de A Coruña ou fácilmente accesibles, e as persoas da base social de ESF poden solicitalas para préstamo).

Aquí podes ver moitas das publicacións disponibles xa catalogadas

Este mes:E NO PRÓXIMO MES ...


Para máis info sobre cursos e eventos en Galicia consulta a Axenda Solidaria da Coordinadora Galega de ONGD
A ESF-RASE DO MES

Non aceptedes o de sempre como cousa natural, pois en tempos de violenta desorde, de confusión organizada, de coñecida arbitrariedade, de humanidade deshumanizada, nada tería que parecer imposible de cambiar.
B. Brecht