24 ago 2017

Cursos e formacións de principio de curso

Para comezar o curso formándose.


Para a base social de ESF, a maiores de descontos que  se consigan nos cursos (por seren estudantes, parados, membros de ESF, etc.), ESF financia o 40% do custo dos cursos que teñan que ver coas actividades de ESF (cun máximo de 100 euros por persoa e ano, e sempre que se avise previamente á matrícula e se remate o curso presentando o diploma acreditativo de telo superado xunto coa factura/comprobante de pago):