21 jun. 2009

Curso "Tecnoloxía e Cooperación para o Desenvolvemento Humano". Sábado 18 de Abril

continuamos...


O modelo enerxético actual e alternativas. Sonia Ramos, grupo Enerxía de ESF Galicia.

"tamén hai que falar de pobreza enerxética"

"Pobre: aquel que non ten poder para participar na toma de decisións que afectan a súa vida" "Consumimos en recursos enerxéticos o que a natureza tarda un millón en producir"

"o modelo enerxético non é fiable e asequible para todos"

"o acceso enerxético non é un dereito básico, non é un dereito universal"

"o consumo enerxético aumenta anualmente (2,5%) máis do que aumenta a poboación mundial (1%)"

"el desarrollo económico no siempre implica desarrollo humnano"

"A aplicación de tecnoloxías apropiadas ten moitas barreiras xeográficas, económicas, etc.."


Movementos sociais no Norte. Participación social e militancia. Raul Asegurado, traballador social e sociólogo.

"o combate na vida do home ten que se contínuo, pa fracasar"

"Pertenecemos a un mundo dominado y a una minoría dominante"

"o proletariado é o principal creador de capital, polo tanto o motor do avance, pero que paradoxicamente tan só crea o 2% da riqueza total, sendo o outro restante por parte da especulacion financieira"

"Ningún movemento social pode ser transformador, non pode combatir o imperialismo confrontándose a el"

"na militancia o combate contra o modelo establecido é contínuo"

A comunicación como ferramenta no desenvolvemento. Andrés Maneiro, ESF Galicia.

"Hoxe en día existe unha rede distribuída de comunicación onde existe múltiples fontes de información ao servizo dos cidadans"

"me ha gustado la facilitación de páginas y blogs interesantes además de la metedología de movilización a través de internet"
"me gustó la idea de los blogs de comunicar desde lo personal y socializar la comunicación." "A comunicación xoga un papel importante no desenvolvemento, xa que a se a xente permanece informada pode chegar a producirse a acción"

"Claves: pensar en rede, alianzas temporais en torno a obxectivos concretos, comunicar dendo o persoal, empoderar ás persoas"

"Es impresionante lo que un simple blog bien usado, bien focalizado y bien documentado puede llegar a conseguir, la historia de las bombas de racimo así lo demuestra."


Ferramentas na cooperación: os proxectos. Introducción ao marco lóxico. Cristina Zolle, Adela Fernández, ESF Galicia.


"metodoloxía que se segue para a elaboración de proxectos: programación, identificación, deseño e formulación, execución e seguemento, evaliación."

"o que máis resealtaría é a dificultade que nos mostraron a hora de deseñar un proxecto, as distintas fases.."

"Importancia de atopar os problemas reais e asumibles polo noso proxecto. É importante non intentar atallar o problemas que se escapan do podemos facer"
"diferentes persoas poden ver diferentes problemas nun mismo caso"

"Nun proxecto de cooperación debe haber un obxectivo a cumprir, nun certo periodo de tempo, nunha zona delimitada e debe haber uns beneficarios"

"no sabía que detrás de un proyecto había tanta planificación"

No hay comentarios: