24 may. 2010

Crónica do Curso TCpDH (II) : venres 9 Abril tarde

- A Pobreza no Norte. 4º Mundo.
"intervención social participativa" que sexan os propios excluídos sociais a súa propia voz.
En vigo tameń se morre de frío se vivies na rúa.
Ideas de participación e inclusión social totalmente necesarias para llevar a cabo los procesos de ayuda y cooperación al desarrollo de los colectivos más vulnerables.
O 19,9 % da poboación residente en España está por debaixo do umbral da pobreza relativa.
A fenda da pobreza-riqueza increméntase ano a ano en España.
A necesidade da sociedade de colaborar na distancia como acto tranquilizador de conciencias.


Felipe Noya. Médicos do Mundo

Ter ou non ter oportunidades é un problema de discriminación activa.
Algo peor ca pobreza: a exclusión social, a escaseza crónica de oportunidades.
Decateime de que penso en pobreza lonxe de min.

- O modelo actual de desenvolvemento e a pobreza.
Un pais rico é o que ten a distribución maís igualitaria da renda.
Nesta década estamos nos niveis maís altos de desigualdade entre países que houbo nunca.
Nivel de apertura da economía: 32 % EEUU, 81% América Central, 44% Oceanía
A maior tasa de apertura comercial ligada a países con renda per cápita mais baixa que a media mundial, polo que a liberalización comercial non axuda ao desenvolvemento dos países pobres.
El 2% más rico tiene el 50% de la riqueza mundial.
As 500 persoas máis ricas do mundo (cantidade semellante a usuarios da ETSE) teñen un volume de ingresos iguais ós de 416 millóns de persoas máis pobres.
Vendo estas cifras non sorprende que haxa conflictos no mundo, senon que non haxa máis.


Xavier Vence. Catedrático Economía Aplicada da USC

- Alternativas ao desenvolvemento actual. Qué é o desenvolvemento sostible?
Imposición de valores eurocéntricos.
Carácter patrialcal do modelo de desenvolvemento actual
Desenvolvemento maśi xusto, máis equitativo
O desenvolvemento non pode chegar a ser realmente sostible.
Resulta desconcertante darse conta das dificultades de describir medidas realmente concretas para un desenvolvemento realmente sostible.Miguel Pardellas. Sociedade Galega de Educación ambiental


Resultado final dinámica sobre o desenvolvemento sostibleNo hay comentarios: