18 may. 2010

Crónica do Curso TCpDH(I) : venres 9 Abril maña

Aí vai unha selección de comentarios dos alumnos para que vos enteredes de que foron as charlas...

- Conceptos básicos da cooperación
Uso dos mesmos conceptos por e en distintos ámbitos que distorsionan o que decimos e entendemos.
Gustoume a idea de "coparte"


Dinámica de imaxes/conceptos

- Precedentes históricos das relacións Norte e Sur: o colonialismo
* A actual situación dos países subdesenvolvidos ven dada principalmente pola nosa interacción con eles tempo atrás (colonización).

José Antonio Martinez

* Países do cur, obxecto ou suxeito histórico?
* Seguimos arrastrando fondas consecuencias do proceso de colonización desenvolto no s. XIX a moitos niveis que adoitan pasar por invisibles. Un dos casos máis relevante sería o da educación, onde seguimos perpetuando todo o descoñecemento que temos acerca do máis da metade do mundo.


- Mesa redonda de políticas e axentes de Cooperación
* Nin tan sequera nos acercamos a 1/7 da % destinado a cooperación que se pretende. 0,1 % do presuposto anual de Galicia destinado (chama a miña atención por escaso)
* 4 ponentes que representan diferentes colectivos que persiguen mas o menos los mismo objetivos parecen carecer de una relación entre los mismos para luchar conjuntamente y que el vínculo máis importante entre los mismos tiene que ver con la financiación
* Ten que existir coordinación entre os distintos axentes de cooperación
* Si se están conseguindo logros, queda esperanza.
* Traballar co Sur para sensibilizar ao Norte.
* Pasei de descoñecer a realidade a ter a miña propia opinión. Falta vontade política, estratexias reais, Qué sentido ten tan organización? É un modelo eficaz?
Os poñentes usaron termos demasiados tecnicistas dificultando a comprensión dos discursos.

(De esquerda a dereita: Vanessa Miguez-Oficina de Voluntariado da Universidade de A Coruña, Angeles Silva-Fondo Galego de Cooperación, Guillermo Otero-Subdirección Xeral de Cooperación Exterior, Xosé Luis Pastoriza- Coordinadora Galega de ONGD's, Alicia López-Moderadora)

1 comentario:

maria dijo...

dende a miña vivencia nesa mañá, a dinámica estivo moi ben, foi divertida!!
da charla do colonialismo, que decir!? con ese grande ponente foi unha marabilla.
E da mesa redonda, foi unha boa idea e o papel de Ali estupendo!!