6 jun. 2010

Crónica do Curso TCpDH (VI) : venres 23 Abril a maña

Continuamos ca crónica do segundo fin de semana...

- A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA COOPERACION


unha muller non nace, faise.
O sexo ven dado por cuestións físicas mentres que o xénero está condicionado socialmente.
Os dereitos que teñen as mulleres na sociedade da India está por debaixo da casta dos intocables.
A India unha potencia emerxente cando en realidade persisten moitos problemas e prácticas cas mulleres moi duras.
Como muller, pareceume fundamental a prespectiva de xénero na cooperación.
É dificil concienciar a xente occidental da discriminación sexista na Indica cando aquí temos un grave problema.
A desigualdade de xénero no Norte, visible na publicidade sexista, dificulta o traballo de cooperación con fondo de igualdade de xénero no Sur

Raquel Quinteiro, Implicadas no Desenvolvemento

- O PAPEL DA AGRICULTURA NO DESENVOLVEMENTO
Nos paises menos desenvolvidos as importacións apenas medraron e sen embargo as exportacións aumentaron considerablemente
El hambre la fabrica el mercado
A seguridade alimentaria es un termino técnico que intenta asegurar el acceso seguro a los alimentos sin embargo la sobería alimentaria es un concepto político.
Producimos máis alimentos que nunca pero son para o consumo de persoas.
Países menos avanzados, aumenta a producción e exportación de productos pero o valor en millóns (ganancias) a penas varía dende o 76-78, mentres que hai un aumento despropocionado dos productos importados (situación de dependencia económica)

Francisco Solano, Asamblea de Cooperación pola Paz

- ORDENACIÓN TERRITORIAL E FORTALECEMENTO INSTITUCIONAL

Ordenamento territorial: harmonía entre o aumento da benestar da poboación e a optimización no uso dos recursos naturais.
Numerosos intereses que entran en xogo
A ordenación territorial é moi importante para desenvolver unha acción de cooperación para o desenvolvemento
La ordenación territorial tiene que ser en colaboración de toda la población, atendiendo a sus necesidades.
O importante é contextualizar os proxectos tendo en conta a zona onde se vai desenvolver.
Para distribuir as diferentes actividades productivas nun territorio é preciso ter en conta numerosos factores e facer partícipes a todos os axentes involucrados para acadar un consenso.
Estudiar a distribución do territorio asi como dos seus recursos para un mellor aproveitamento do mesmo

Sergio Fernández, Enxeñería Sen Fronteiras

1 comentario:

Sergio dijo...

Por si interesa profundizar o tema aquí deixamos unha presentación: http://www.slideshare.net/esfgalicia/ordenacionterritorial