24 oct. 2011

Es unha persoa contratada nunha asociación de voluntariado? 10 cuestións a ter en conta

Decálogo de puntos a ter en conta por parte do persoal contratado segundo a experiencia no rol de contratado-facilitador na relación con persoas voluntarias dunha asociación de persoas voluntarias como Ingeniería Sen Fronteiras Galicia. Publicouse en canal solidario e a continuación podedes velo en galego.

1) Evitar por norma xeral representar á institución en actos oficiais externos á organización no norte (facelo só se non hai máis remedio cando é imposible a asistencia de ningunha persoa voluntaria) e evitalo tamén no posible noutras actividades externas aínda que sexan de contido máis técnico.


2) Non falar sobre sustitución de traballo de contratados por parte das persoas voluntarias senón máis ben do que un liberado pode aportar como valor engadido para facilitar o traballo das persoas voluntarias. O persoal contratado é o que debe aportar un valor engadido que o voluntariado non poida dar na organización que sexa e, se non, pois non ten moito sentido que estea contratada… Case calquera cousa (incluso as máis simples) que unha persoa voluntaria pode facer hai persoas que poderían cobrar un salario facéndoas (desde pegar carteis, a atender unha tenda de comercio xusto ou formular proxectos internacionais de cooperación ou organizar un curso ou unhas xornadas), así que a clave non é a sustitución ou a coincidencia en actividades concretas, senón o aporte diferencial da persoa contratada.


3) Non asumir actividades en solitario si non hai primeiro un grupo de persoas voluntarias interesadas en tirar do tema.


4) Asumir un rol de facilitación e non de execución. Ser máis aceite que engranaxe.


5) Non dicir os meus voluntarios (máis ben ti es a súa persoa contratada ou liberada).


6) Non dicir “se espero que as persoas voluntarias fagan iso…” (oído en demasiadas ocasións) porque se interioriza que as persoas voluntarias non teñen o mesmo grado de compromiso que unha persoa contratada no pouco ou moito que se comprometeron a facer. O altruismo e o voluntariado non son atenuantes da responsabilidade.


7) Tratar de non ser a cabeza visible da asociación. Si coméntase “non sempre ides os mesmos aos actos externos ou cursos” entón estase en bo camiño. Si ao falar da asociación ou dalgunha actividade en concreto da asociación nos medios de comunicación adoitan aparecer sobre todo as persoas voluntarias dos grupos responsables da actividade entón tamén se está en bo camiño.


8) Tratar de asumir en todas as funcións o principio de non imprescindibilidade e pensar e comunicar de forma didáctica para facilitar os procesos e a transmisión do coñecemento (os protocolos e ferramentas como unha wiki poden ser unha boa axuda).


9) Insistir moito na necesidade de respectar as canles vixentes en comunicación e organigrama da asociación (sobre todo se unha persoa contratada leva moito tempo pode ser máis fácil para moita xente preguntar sobre temas ou asuntos que non lle competen directamente, aínda que coñeza a resposta, no canto de seguir as canles establecidas con outros membros da asociación). Hai que promover a cultura dacomunicación interna nodal (e se hai nodos moi recargados, neste caso sobre persoal contratado, revisar o organigrama).


10) Intentar por todos os medios que na asociación saiba todo o mundo (mesmo nada máis entrar) que hai persoas liberadas que lles axudarán (e en que cuestións esa axuda pode ser maior segundo as funcións que teña asignadas a persoa contratada en cuestión) e que os vexan como algo próximo (se hai diversas sedes da asociación tratar aínda que sexa de cando en vez de ter presenza física e reunións presenciales nelas).


E que podo facer eu?

Se es persoa contratada: dado que este perfil de persoal técnico de apoio a actividades onde as persoas voluntarias son protagonistas en todo o ciclo é un perfil non demasiado corrente (si é máis común o perfil de persoa técnica ou xestora, ou ata de dinamizador do voluntariado) é importante compartir espazos coas persoas voluntarias para intercambiar impresións sobre o papel das secretarías técnicas na organización e, se detéctase que é preferible algún perfil de apoio con estas características, tratar de formarse en temáticas relacionadas con procedimentación e documentación de procesos, recursos humanos e tamén pedagoxía do traballo. Tamén é importante participar en foros sobre voluntariado para ver por onde van as motivaciones e tendencias da acción voluntaria.

Se es persoa voluntaria: trata de coñecer as funcións do persoal contratado nas que che pode botar unha man e non dubides en pedirllo (é o seu traballo). Trata de integrar ao persoal contratado nas actividades do teu grupo de voluntariado e promove a comunicación bidireccional en todo momento (mellor que sobre que que falte!).


Se levas a área recursos humanos nunha entidade de voluntariado (sexas persoal contratado ou voluntario): promove a definición das funcións do persoal con enfoque de apoio, facilitando a formación ou reciclaxe das persoas contratadas para alcanzar mellor este enfoque.

 
Foto por Alex Eylar, galería de Profound Whatever

No hay comentarios: