13 oct. 2011

Memoria Sensi-Coruña 2011

Mes da sustentabilidade

Obxectivo: Concienciar os alumnos da E.T.S. de Camiños Canais e Portos da importancia do aforro da auga na nosa vida cotian, e facer un acercamento as tecnoloxías e  sistemas de depuración e tratamento de augas residuais.


Exposición EDAR 
(Estación Depuradora de Augas Residuais)


Esquema de unha EDAR

Campaña "Pecha a Billa"


Levouse a cabo unha medición do caudal de todas e cada un das billas dos baños da escola de camiños, e para cada un deles, facendo unha comparativa, estableceuse cal debería ser un cauldal mínimo, suficiente para o seu bo funcionamento; De acordo con isto, fíxoselle un cartel a cada unha das billas indicando, a cantidade de auga que estraga cada unha asi coma unha comparativa gráfica das súas consecuencias.
O rematar a actividade foron reaxustados todos os caudais.

 


Coa colaboración de Espina & Delfín 


Guillermo Alberto Castro Botello
Coord. Sensi-Coruña

No hay comentarios: