22 feb. 2012

Debatemos: debe AECID financiar proxectos de multinacionais?


Con motivo do clamor do sector pola concesión á Fundación REPSOL dunha subvención da Axencia Española de Cooperación para o Desenvolvemento para un proxecto na Amazonía ecuatoriana (lugar onde REPSOL ten recibido denuncias por malas prácticas), xenerouse un debate con algunhas ideas de interese. Ti que opinas sobre este caso? Son ou deben ser as empresas (ou as súas fundacións) axentes de cooperación ao desenvolvemento?

PARTICIPANTE 1PARTICIPANTE 2

Qué fuerte!! 

Bueno, tengo mis dudas de si TODAS las empresas no pueden ser consideradas agentes de cooperación, todo depende de cómo se haga... pero una cooperativa también es una empresa, no?? 

Pero desde luego es una vergüenza que den cosas así a Repsol... =( 

PARTICIPANTE 3

Esto me recuerda a una reflexión que tengo muy presente:

El fin de las ONG en este sistema, es poner tiritas o válvulas de escape, para que siga funcionando este sistema tan injusto.

PARTICIPANTE 4

... sobre o de si unha cooperativa é tamén unha empresa ... eu directamente ía a responder "yes of course" ou "ja, naturlich" ... pero despois de mirar un pouquiño por aí ... penso que depende ao que te refires por empresa ...

"Empresa" según rae: "Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos" ...

As empresas poden ter figuridas xurídicas distintas e unha delas é a cooperativa, eu pensei que as cooperativas tiñan que ter todas fins lucrativos .... pero non ten porque ser o caso ... de feito por exemplo a Lei de cooperativas de Galicia (Lei 5/1998) recolle na disposición adicional cuarta as condicións que deben reunir as cooperativas para ser consideradas entidades sin ánimo de lucro ... se unha organización non ten ánimo de lucro eu non a consideraría empresa, para min o concepto de empresa vai ligado a sempre á obtención de lucro/beneficio ...

PARTICIPANTE 1


PARTICIPANTE 5

La consejera de la empresa multinacional Repsol YPF  “Si se comercializan el gas y el petróleo, ¿por qué no comercializar el agua?”...ya puestos, ¿por que no comercializar el aire?

No hay comentarios: