8 may. 2015

Algunhas medidas sobre enerxía nos municipios,para quen queira oir...


Na liña das propostas que se están a compartir cos diversos partidos políticos dende a Coordinadora Galega de ONGD, algunhas das cales foron desenvolvidas dende ESF Galicia, queremos seguir afondando, neste caso no eido da enerxía, con algunhas novas e máis concretas:
- Implementar políticas contra a pobreza enerxética (ofrecer servizo gratuito de asesoramento enerxético, bonos enerxéticos sociais,...)
- Auditoría enerxética de edificios municipais e dependentes, e implementación de medidas de eficiencia enerxética
- Incluir o abastecemento con enerxías renovables nas normativas municipais de edificación 
- promover o desenvolvemento de sistemas de calefación de distrito con fontes renovables e baseados en cooperativas de usuarios. 
- promover a educación cidadá na xestión enerxética
- promover plans de aforro e eficiencia enerxética a nivel local
- favorecer e fomentar a contratación de enerxía con cooperativas de enerxías renovables. 
- favorecer a instalación do autoconsumo renovable
- Incentivos fiscais para as industrias que cumplan con criterios ambientais e de eficiencia enerxética. 
E aquí unha crítica ben fundada a medidas que se tomaron en nome da loita contra a pobreza enerxética, neste caso en Zaragoza. Sentidiño! O problema de fondo en España é o modelo enerxético, e hai alternativas. Os compas de ESF Catalunya nolo contan no documental Les Nostres Energies, que incide na realidade catalana, pero que non é moi diferente a do resto do Estado Español.Máis información na campaña Dereitos Humanos a escuras. Outra campaña interesante neste eido e a de OligopolyOff.
No hay comentarios: