8 feb 2017

Proxectos académicos con ESF Galicia.Se queres que o teu PFG-PFM sexa algo máis...

Como cada ano, temos un catálogo de ideas sobre proxectos fin de grao ou máster para distintas titulacións (NON SÓ ENXEÑERÍA). Se tes algunha dúbida ou consulta non dubides en contactar a info[arroba]galicia.isf.es poñendo en asunto "proxecto fin de carreira".
As que temos máis concretadas, son dúas posibilidades de Proxecto Fin de Mestrado, en colaboración con profesorado das Facultades de Enxeñería Informática e da Escola Politécnica de Ferrol, ambas da Universidade da Coruña, que podedes consultar a continuación:

 • Material de apoio para a especificación e avaliación de proxectos de bombeo fotovoltaico en Honduras. TITOR: Rodríguez Gómez, Benigno Antonio. Máis información na páxina 13 deste documento.
 • Tetris dos Dereitos Humanos. Titores: Emilio Padrón (UDC) e Miguel Segade (ESF Galicia). Ver máis información neste documento. Ademais, hai outras posibilidades abertas, que habería que concretar máis e ver se se aceptarían nas facultades correspondentes, así como se os prazos que manexe a persoa solicitante se adaptan á nosa dispoñibilidade. Serían aptas para distintas titulacións das distintas universidades galegas e as compartimos aquí por se estás interesada ou sabes de xente que poida estalo:


ARQUITECTURA:

 • Proxecto de deseño dunha vivenda tipo "passivehauss", vivendas pasivas, para o calor do sur. Son vivendas pasivas enerxéticamente ao máximo posible. É dicir, que non precisarían moito aire acondicionado. Inclúen máis cousas que o aillamento térmico. Xogan con exposición ao sol, circuito de aire, etc. A dificultade é propoñer materiais, penso, pero creo que poderiamos conseguir esa info dunha ou outra maneira...
 • Deseño de elementos para prazas públicas para sombreo, refresco, e disfrute, a baixo custe.
 • Proxecto de embelecemento dos espazos públicos de San Lorenzo (Honduras).
 • Proxecto de construcción dunha vivenda tradicional de adobe, sismorresistente e con solucións ás necesidades de servizos básicos.
 • Proxecto de vivenda ecolóxica a baixo custe digna. Técnicas posibles a aplicar: colleita de auga? placas solares? aillamento térmico? Tratamento ecolóxico augas? )
 • En San Lorenzo (cidade do sur de Honduras onde temos sede de ESF Galicia) hai un déficit alarmante de canchas de deporte. Deseño de cancha multiuso e fácil de implementar nos espacios públicos (importante que teña sombra, estamos no "forno de Centroamérica")


ENXEÑERÍA CIVIL, OU ENXEÑERÍA OBRAS PÚBLICAS:

Algún dos anteriores, como o dos espazos públicos poderá valer para estas titulacións tamén (e das que hai aquí igual tamén serven para a anterior).

 • Análise de alternativas ou deseño de un sistema de bombeo de auga mediante enerxía solar para comunidades rurais adaptado ás condicións e recursos do sur hondureño. Estamos implementando un na comunidade (aldea) de Varsovia, na municipalidade de El Triunfo, que nos serve de refencia.
 • Proposta de transformación da praza que hai frente á camaronera nunha praza de aproveitamento social. Hoxe ten unha cancha de basquet e un descampado onde aparcan os buses que traen ao personal da camaronera, cando hai traballo.
 • Deseño do sistema de auga en Nueva Concepción ou outras comunidades no Triunfo, ou no Marañonal, en San Lorenzo (levantamento topográfico feito).
 • Proxecto de sistemas de depuración de augas residuais en comunidades: recoller os sistemas que pode haber, facer guías de construcción, cálculo de custes, etc. (Require traballo de campo e contacto con algunhas ONGDs para pedir datos).
 • Sistemas depuración augas residuais para comunidades por sistemas ecolóxicos e/ou baixo custe.

ENXEÑERÍA EN CIENCIAS AMBIENTAIS, ENX. QUÍMICA, ETC ETC:

 • Sistemas depuración augas residuais para comunidades por sistemas ecolóxicos e/ou baixo custe.
 • Estudo alternativas e diseño dun proxecto piloto para un sistema de extracción de auga do aire: pesca de nubes, deshumidificadores, etc.
 • Estudios de impactos ambiental: de la actividad camaronera / agroindustria / minería / etc.... O de la posible implantación de una ZEDEs.
 • Proyecto de recuperación ambiental de una zona de camaronera (piscinas de cría intensiva de langostino).

ENXEÑERÍA INDUSTRIAL:

 • Lanchas de pescadores que se movan con placas solares baixo custe.
 • Deseño dun taller para fabricar lanchas de pescadores e barquitas de paseo.
 • Demanda de electricidade para cargar o móvil en comunidades sen electricidade. Por exemplo en Chachahuate, nos Cayos Cochinos ao norte do país, a comunidade non ten luz pero teñen un par de placas solares que utilizan para recargar linternas e os móviles. O deseño e creación dun dispositivo portátil que permitira facer isto sería un bo traballo.
 • Análise de alternativas ou deseño de un sistema de bombeo de auga mediante enerxía solar para comunidades rurais adaptado ás condicións e recursos do sur hondureño. Estamos implementando un na comunidade (aldea) de Varsovia, na municipalidade de El Triunfo, que nos serve de refencia.

ENX. FORESTAL/ MONTES:

 • Estudios de impactos ambiental: de la actividad camaronera / agroindustria / minería / etc.... O de la posible implantación de una ZEDE.
 • Proyecto de vivero de planta forestal en una comunidad, para abastecer de planta forestal y ornamental adaptada a la sequía / planta protectora de suelos / planta para proteger acuíferos y riberas, etc.
 • Proyecto de recuperación ambiental de una zona de camaronera.

ENX. INFORMÁTICA:

 • Á proposta de "Adaptación / Diseño de una aplicación para los móbiles con GPS para tomar los datos en campo de los PMF. Los GPS de los móbiles ya tienen tanta resolución como los GPS de mano normales." Agora empezarán a utilizar unha aplicación de Android para estes traballos. Eu recomendeilles Mobile Topographer por a sencillez e o sistema de mellora de precisión que ten. Pero sí estaría ben dispoñer dunha app libre algo similar.
 • Idem para os datos cos que traballamos no Programa de Fortalecemento en Dereito Humano á Auga: ubicar puntos de referencia no móbil subindo datos xa en campo

ENX. AGRÍCOLA/AGRÓNOMA

 • Estudo comparativo sementes, cos datos xerados este tempo, e outras investigacións: semente autóctona vs. semente comercial e/ou transxénica.  Podería estar apoiado dende a Misión Biolóxica de Galicia, cos que temos en marcha un traballo de investigación aplicada neste eido

 • Analise de formatos usados por ongd e outras fuentes de información no relativo a datos sobre Agricultura Familiar en Honduras.Deste tema non hai datos no INE hondureño, nin censo de agricultores/as dende 1991, nin a Secretaría de Agricultura y Ganadería, que ten oficinas departamentais (rexionais) e nalgúns concellos, sabe cántas persoas dependen da AF e en que medida. Trataríase de crear un formato ou metodología e probala recompilando os datos que se levan obtidos nos últimos anos nos proxectos desenvolvidos por ESF Galicia e os seus socios en Honduras, a modo de pilotaxe e cun mínimo de análise  territorial particularmente no sur de Honduras.  Esta zona, por outra parte, aínda que non se abarque todo o país, ten un interés propio, porque é una zona vulnerable a nivel de "seguridade alimentaria". Ademais podería servir como referencia para políticas e estratexias na zona e como exemplo á hora de amplialo ao resto do país.

SOCIOLOXÍA

 • Mulleres e auga, presenza das mulleres na gobernabilidade comunitaria da auga. Casos de sur de Honduras e Galicia. Podería tratar de integrarse nunha investigación que temos en marcha co CEXEF da UDC.
 • Analise de formatos usados por ongd e outras fuentes de información no relativo a datos sobre Agricultura Familiar en Honduras.Deste tema non hai datos no INE hondureño, nin censo de agricultores/as dende 1991, nin a Secretaría de Agricultura y Ganadería, que ten oficinas departamentais (rexionais) e nalgúns concellos, sabe cántas persoas dependen da AF e en que medida. Trataríase de crear un formato ou metodología e probala recompilando os datos que se levan obtidos nos últimos anos nos proxectos desenvolvidos por ESF Galicia e os seus socios en Honduras, a modo de pilotaxe e cun mínimo de análise  territorial particularmente no sur de Honduras.  Esta zona, por outra parte, aínda que non se abarque todo o país, ten un interés propio, porque é una zona vulnerable a nivel de "seguridade alimentaria". Ademais podería servir como referencia para políticas e estratexias na zona e como exemplo á hora de amplialo ao resto do país.

FILOSOFÍA

 • Algún tipo de investigación sobre autores que reflexionaran sobre o papel da tecnoloxía na humanización (ou deshumanización), tratando de tamén de valorar a tecnoloxía como feito ético ou moral.


ANTROPOLOXÍA/HISTORIA

 • Tecnoloxías apropiadas tradicionais galegas para a soberanía alimentaria/ enerxética.
 • Tecnoloxías apropiadas tradicionais no sur de Honduras para a soberanía alimentaria/ enerxética.

ENX. AGRÍCOLA e/ou TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS:

 • Deseño deshidratadores adaptados ao clima e aos alimentos da zona: pasas do marañón, etc.
 • Estudo do valor nutricional da dieta do sur. E, cos datos das enquisas da consultora sobre consumo de alimentos nas casas, incluíndo a comida lixo, comparación.
 • Estudo alternativas sistemas de conservación de alimentos nas condicións climáticas do sur de Honduras.
 • Estudo doutras fontes de alimentación alternativas (require traballo de campo).
 • Proxecto industria agraria artesanal ou proceso produtivo: elaboración de viño a base da pasa do marañón / outros....
 • Proxecto industria agraria artesanal: pequena planta de limpeza e preparación de peixe para transporte a cidades e venta en tendas.


TELECOMUNICACIÓNS
 • Drons para o estudo da evolución da seca de xeito económico (ou doutras variables)
 • Á proposta de "Adaptación / Diseño de una aplicación para los móbiles con GPS para tomar los datos en campo de los PMF. Los GPS de los móbiles ya tienen tanta resolución como los GPS de mano normales." Agora empezarán a utilizar unha aplicación de Android para estes traballos. Eu recomendeilles Mobile Topographer por a sencillez e o sistema de mellora de precisión que ten. Pero sí estaría ben dispoñer dunha app libre algo similar.

POLÍTICAS
 • Gobernanza comunitaria dos recursos naturais. Casos de Galicia, sur de Honduras.

No hay comentarios: