18 jun. 2009

Curso "Tecnoloxía e Cooperación para o Desenvolvemento Humano". Venres 17 de Abril

Educación para o desenvolvemento (EpD). Francisco Valverdú, Educación Sen Fronteiras.


"A educación é esa ferramenta que pode chegar a ser capaz de erradicar a pobreza"
"A EpD é un proceso para xerar conciencias críticas, facer unha persoa responsable e activa co fin de construir unha nova sociedade civil."

"Os proxectos non son mais que vehículos de desenvolvemento. Non son por si mesmos desenvolvemento e a xente existe e pode existir sen eles"

"Estudar non é un acto de consumir ideas, senon de crealas e recrealas"

"Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras nin a dar tu propia palabra"


Enfoque medioambiental no desenvolvemento. Xosé Mª García, Verdegaia. Judith Sing, Amigos da Terra.


"Tecnoentusiasmo :ter fé plena en que chegado o momento de especial gravidade no medio ambiente vamos a dispoñer da tecnoloxía axeitada."


"A xente informada é a xente que pode actuar"

"O impacto ambiental.. está relacionado ca forma que temos de vivir"

"Cando nos enfrentamos os problemas medioambientais, pretendemos cambiar os efectos sen cambiar as causas"

"Os países do Norte extraemos os recursos de todo o mundo e devolvémoslle residuos"

"Non é posible un cremento infinito nun planeta finito"

"Por qué el medio ambiente no se considera una necesidad básica?"

"El enfoque medioambiental debe ser un objetivo claro de la cooperación, no sólo un tema transversal."

"Hai 6 millóns de persoa no planeta e só 1 millón causan a crise ambiental "Movemento sociais no Sur: O Movemento dos Sen Terra. Eva Gil, Amarante

"Os seus principais obxectivos foron a reforma agraria, reparto de terra igualitariamente e transformación social."
"O máis importante dun movemento social é a PARTICIPACION, para o cal é necesaria unha coordinación, ter claro o obxectivo e cal é a transformación que e busca."

"En Brasil, o 50% da terra está en mans do 1% da poboación.""Movementos no Sur: Vía campesiña, EZLN, Marcha mundial das Mulleres, Foro Social Mundial "

A prespectiva de xénero na cooperación. Andrea García, Implicadas no Desenvolvemento

"As mulleres, neste caso as do Sur, son o motor de cambio"

"Non pode haber desenvolvemento senon hai igualdade de xénero"

"Alguns dos problemas das mulleres son: sobrecarga de traballo, falta de acceso a recursos, violencia,.."

"O patriarcado afecta a todas as nosas pautas de conducta e en moita maior medida nos países empobrecidos"

"Es importante diferenciar en un país le desarrollo de los hombre y mujeres ya que viven realidades distintas. "Tecnoloxías de Información para comunicación (TIC's). Pepe Vara, ESF Galicia.

"A información e a comunicación non son necesarias para vivir, pero sí para ser persoa."

"A información e a comunicación están en toda as facetas da humanidade: saúde, educación, economía e producción, organización, etc."
"El acceso a una información global puede ayudar al desarrollo "

Implicación persoal na cooperación ao desenvolvemento humano. Gonzalo Gesto, Panxea.
"Qué consumo facemos? irresponsable, incosciente, desinformado."

"Actualmente so o 20% do gasto é destinado para alimentación, cando fai 35 anos era do 40% e no s. XIX do 70%."

"Actuar a nivel local pero pensar e traballar a nivel global"

"Tres ou catro compañías son capaces de controlar case todo o comercio de café ou cacao no mundo"

"Aprendí 1 montón de cosas que no sabía sobre formas de consumir adecuadamente."

"os productores son os máis importante do comercio sen embargo son os que obteñen menos beneficio."

No hay comentarios: