24 ene. 2012

Obradoiro Xuntanza Novembro 2011: Intercambiando experiencias (I)

Os obradoiros da pasada Xuntanza de Novembro de 2011 tiveron 2 partes diferenciadas, unha primeira de intercambio de experiencias e outra de reflexión sobre o que estamos realizando nas tres grandes áreas de traballo: educación, sensibilización e proxectos internacionais.

Na primeira parte de intercambio de experiencias, divideuse a xente presente na Xuntanza segundo a súa experiencia nas tres grandes áreas de traballo. Cabe dicir que non foi posible facer un grupo de investigación.

Para que non se producira un caos a hora de intercambiar experiencias proporcionuselle un guión a modo de preguntas para a reflexión cunha proposta de división en distintas fases. Sen embargo, recalcouse en que esta era un proceso aberto onde os distintos grupos podían realizar variacións (introducir novas preguntas, variar as fases, etc)
A guión que lle proporcionou aos distintos grupos foi o seguinte:

OBXECTIVOS
Establécense obxectivos? no caso de repetirse a actividade en anos consecutivos revisanse? son conocidos por todos? cando hai persoas novas explícanselle? avalíanse si se cumplen? se non se cumplen, tomanse medidas, faise algo para mellorar na próxima? están en concordancia co concepto da EpD/sensibilización/proxectos internacionais? e ca estratexia de ESF?
cómo se escollen as actividades? en función da estratexia de ESF nese momento? dos intereses das persoas voluntarias?

PLANIFICACIÓN
- existe unha planificación? unha lista de actividades/tarefas? teñen responsables? e esa planificación cúmplese, sobre todo en tempo e en responsables? Os tempos das planificacións son reais ou sempre deixamos todo para o último momento? somos realistas á hora de planificar e conscientes da nosa capacidade (tempo, persoas, ganas...)?


DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Sobre as metodoloxías aplicadas: dinámicas/debates/charlas maxistrais... cal soe dar mellor resultado? cómo se fomenta? existen criterios para súa elección?

Cómo relatores, qué facedes? que metodoloxías empregades?
Enumera puntos forte e puntos débiles
Qué material se xenera?cómo se almacena?

PARTICIPACIÓN
- Medidas para fomentar a participación dos relatores/alumnado (educación) , público (sensibilización) ou organizacións locais (proxectos internacionais)
- Medidas para fomentar a participación activa do grupo, evitar a sobrecarga de algúns membros, desigualdades, etc

AVALIACIÓN
- Avaliación das actividades: metodoloxias empregadas
- Avaliación interna do grupo: metodoloxias empregadas
En xeral, cales considerades os maiores éxitos? e os grandes "erros"?

Esto foi o que se recopilou dos grupos que traballan na área de SENSIBILIZACIÓN:

ESTABLECEMENTO DOS OBXECTIVOS



Positivo :-)


Ao formular a actividade establecense obxectivos.

Os obxectivos revisanse, son coñecidos por todos e explícanselle as persoas novas Son consecuentes ca estratexia de ESF

Negativo :-(

- A hora de formular, dificultade para marcar os identificadores dos obxectivos.

- As veces son demasiado ambiosos o que dificulta que se cumplan.

- Obxectivos mal definidos polo que se desconoce o grado de cumprimento.
- Non existe unha continuidade e polo tanto falla o traspaso de información.
- Obxectivos en cadea polo que ao faiar un non se cumpren o resto.

PLANIFICACIÓN

Positivo :-)



- La realización de la propia planificación es nuestro principal punto positivo, la planificación de las actividades, así como todo el proceso del marco lógico, establecen una estructura que sirve de base para la correcta realización de nuestros proyectos.
- Se tiende a hacer actividades en función de los intereses propios del grupo o de sus voluntarios.

Negativo :-(


- Insuficiente formación de los voluntarios sobre marco lógico (dificulta la elaboración y comprensión de la planificación)
- Los intereses del grupo/personas voluntarias a veces no están en concordancia con los objetivos generales de ESF.
- Si no se cumple la planificación existe una reducción de las posibilidades de conseguir nuestros objetivos o incluso se llega al incumplimiento de los mismos.
- Falta de responsabilidad al no asumir el compromiso contraído por parte de las personas voluntarias, que a su vez, hace que falle el grupo completo al no disponer de suficiente capacidad de reacción cuando falla un eslabón de la cadena.
- No existe un correcto reparto de las tareas entre los voluntarios.
- Existencia de voluntarios que trabajan para el grupo, pero no hacen grupo.

- A veces se pierden de vista los objetivos que se perseguían con la actividad.



DESENVOLVEMENTO


Positivo :-)


-Almacenamos material en wiki
-Enviamos as notas de prensa ós diferentes medios de comunicación, mantemos o Blog, mantemos o Facebook e o Twitter.
-Temos variedade e renovamos constantemente os relatores nas entrevistas e comunicacións externas de ESF.
-Stands Dinámicos: con dinámicas funcionan mellor e atraen a mais xente.


Negativo :-(


-Ás veces facemos stands pouco chamativos.
-Non todo o mundo coñece o material que dispon ESF.
-Non temos espacio para gardar todo o material que hai nas sedes, Coruña , Santiago...
-Wiki gran idea pero descoñecida.
-Necesitamos Petos ESF para dar uniformidade e mellorar a apariencia externa.
-Falta centralización e uniformidade en comunicación externa.
-Falta lanzar notas de prensa para todo para que nos publiquen algo.
-Non se logra un reparto de tareas real e detectase unha falta de responsabilidade común á hora de afrontar as tarefas en grupo.

PARTICIPACIÓN

Negativo :-(


- Unha vez definidas as tarefas necesarias para levar a cabo unha actividade e os seus responsables, hai xente que non cumpre coa parte asignada ou faino fora de prazo.
- Normalmente non respetamos os plazos establecidos para a realización dunha actividade.
- Moitas das veces hai voluntarios que se sinten saturados/sobrecargados porque deciden asumir tarefas que outros non queren ou deixan de facer aínda que se comprometeran a elo.
- Ocorre moitas veces que se un eslabón da cadea falla, a cadea rompe.


Positivo :-)


- Conseguimos facilmente locais para organizar as nosas actividades, tanto dentro como fora da Universidade. Diversificación de lugares onde realizar as actividades, non recurrindo só os locais vencellados á Universidade
- En moitos dos casos, antes de planificar unha actividade, intentase establecer a capacidade dos diferentes voluntarios implicados.


AVALIACIÓN


Negativo :-(


- Normalmente faise, pero moi por enriba en non lle concedemos a importancia que ten. Faise en pouco tempo e non empregamos os recursos necesarios
- Non existe rexistro, ou é moi escaso, da avaliación das diferentes actividades que levamos a cabo

Positivo :-)


- Somos conscientes da importancia de avaliar as actividades.

Algo que engadir??? sería interesante que as reflexións continuaran...

No hay comentarios: