25 ene. 2012

Obradoiro Xuntanza Novembro 2011: Intercambiando experiencias (II)

Continuando ca primeira parte do obradoiro da Xuntanza, seguimos cas reflexións dos grupos de Proxectos Internacionais de Cooperación ao Desenvolvemento (PICD) e os grupos de Educación (EpD).

O grupo de PICD estableceu unha división en fases diferentes ao grupo de Sensibilización e Educación:IDENTIFICACIÓN
Negativo :-(
- Falta de experiencia na identificación
- Non ter financiación económica
- Non identificar ben os problemas do terreo
Positivo :-)
- Traballo en rede con outras organizacións
- A experiencia previa
- Boa identificación da coparte
- Escoitar demandas e problemáticas das persoas beneficiarias
- Adaptabilidad ás situacións.


XESTIÓN INTERNA
Positivo :-)
- Tener un PCR en Honduras, ya que permite conocer de primera mano la situación en terreno.

Negativo :-(
Demasiado personalismo a la hora de definir/gestionar un proyecto (un solo miembro lo propone y está al día sobre ello).


Grupos poco estables en el tiempo (con los consiguientes problemas de transferencia de conocimiento).
Poca gente en el grupo que haya estado en terreno.
Demasiado optimistas en el Norte sobre la ejecución final de los proyectos en el Sur.
Retos
Transmisión de conocimiento en el grupo.
Realizar un seguimiento continuo al PCR.
Aumentar la participación en eventos de ESF
FORMULACIÓNS/SEGUEMENTO/EXECUCIÓN
Positivo :-)
- Definición de recursos positivistas (as veces nos quedamos cortos - adaptación ó que realmente hai)
- Cambio de mentalidade dentro dos proxectos á sensibilización (acabase facendo sensibilización porque se detecta que fai máis falta en algúns temas)
- Fíxose viaxe de evaluación

Negativo :-(
- Na parte de seguimento nos "confiamos" demasiado nas copartes e no expatriado (en relación ó tema de asumir responsabilidades)
Retos
- Transmitir ben a metodoloxía ás copartes - Novo reto
- En tempos de crise, ¿adaptación á situación? - Novo reto

As reflexións do grupo de EDUCACIÓN


OBXECTIVOS

Positivo :-)
- Traballo en equipo
- Coñecer máis ESF
- Replantear unha actividade "vella"
- Continuidade con voluntariado de outros anos
- Existen uns obxectivos claros da actividade
- Conséguese o obxectivo xeral

Negativo :-(
- É dificil para o voluntario novo aportar sobre os obxectivos
- Imprevistos loxísticos (Sur)
- Se non hai continuidade de voluntarios, non se empregan as leccións aprendidas
- Problemas de coordinación entre equipos (sobre todo no Sur)
- Non se levaba unha planificación xeral das fases da actividadeDESENVOLVEMENTO
Positivo :-)
Recopílase documentación e impresións das sesións
Realízanse reunións periódicas o que permite un correcto seguemento
Proporciónaselle información aos relatores (tipo de público, lugar, metodoloxía, obxectivos)
Son fonte de formación interna
Emprego de metoloxías participativas

Negativo :-(
Non se deixa espazo para a reflexión como por exemplo preguntas con dúbidas ao final. Habería que facelo sempre!
Dificil cumprir os horarios (relatores que se alongan, descansos que se alongan, etc)
Non sempre se recollen os aspectos positivos das actividades

No caso de celebrarse debates os moderadores son clave


PLANIFICACIÓN
Positivo :-)
Cúmprense tarefas e prazos
Realízase unha lista detallada con tarefas
Planifícanse Plan B para imprevistos
Boa definición de responsabilidades

Negativo :-(
Planificación sobre a marcha (non visión conxunta)
Difícil reenfocar contidos sobre a marcha
Non se (re)plantexan os obxetivos periódicamente, falta preguntarse POR QUE O FACEMOS?
Metas demasiado ambiciosas o que xenera Frustación
Sempre hai imprevistos polo que se recurre a improvisación!

PARTICIPACIÓN
Positivo :-)
Ter definidas as tarefas con sumo detalle axuda a organización do grupo
A comunicación cos relatores é fundamental sobretodo a hora de insistir que empreguen metodoloxías participativas.
Empregar dinámicas ao principio dos cursos para conseguir romper o xeo e así conseguir unha maior participación en sesións posterioresNegativo :-(
Dificil non sobrecargar persoas, sobretodo nas semanas previas.
Canta máis dispoñibilidade ten a persoa, máis actividades ao final se sobrecarga.
Os créditos de libre configuración non se sabe si son boa idea o non


AVALIACION
Positivo :-)
Importancia de ter grupos con persoas de diferentes perfís (algo que debemos potenciar) que axuda a ter unha visión mais completa da realidade
A experiencia e a importancia que desde EpD se lle concede a avaliación das actividades en vista de próximas edicións
Sistematización que está facer enquisas tanto aos alumnos como aos relatores, ben sexa para axudar a avaliar como para medir coñecementos adquiridos
Cuestionarios finais e iniciais para avaliar o grado de coñecemento que adquiren os alumnos

Negativo :-(
Tempo que a veces pasa entre que remata a actividade e que se fai a avaliación
Escasa importancia que se lle da a avaliación interna


Algo máis que engadir???

(*) Ver a primeira parte do debate http://esfgalicia.blogspot.com/2012/01/obradoiro-xuntanza-novembro-2011.html

No hay comentarios: