28 dic. 2012

Un fin de año divertido! :) - noviembre y diciembre en Xunta Directiva

Qué rápido pasa el otoño! Esperamos que no te hayas perdido las entradas de septiembre y octubre y que ahora puedas explicar de carrerilla por qué y para qué tiene ESF Galicia una Xunta DiVERTIDA ;). ¿A qué dedicamos el tiempo libre l@s divertidill@s? 

REPRESENTACIÓN DE LA BASE SOCIAL


Somos las personas de referencia, PERO dada la estructura horizontal de ESF... cualquier persona de la base social ¡representa al fin y al cabo a ESF! La Xunta Directiva y en concreto Presidencia y en su defecto Vicepresidencia son además la representación legal de la asociación. 

FEDERACIÓN DE ISF 


Asistencia  a Junta Federal de diciembre

Convócase para o luns, 3 de decembro, ás 19h30. O borrador da Orde do Día é:

- Presupuesto 2013

- ISF Internacional
- Preparación Asamblea Federal de marzo de 2013, y debates federales
- Proceso Planificación Estratégica
- Indicadores CONGDE


Por parte de ESF Galicia, asiste Tesorería.

Fecha de la Asamblea Federal de marzo (AF)

Se comenta que la fecha propuesta por Junta Federal es una buena fecha. Apuntaosla en vuestros calendarios: 2 de marzo! Un adelanto de temas muy importantes que podrían tratarse

- Transmisión de debates sobre la Federación en las ISF.
- Orientar el proceso federal a partir de marzo.
- Planificación Estratégica Federal - es un proceso abierto: ¿cuál es la misión, valores y visión de la Federación? ¿cuál es nuestra estrategia internacional?


Se requiere la presencia de todas las personas de la Junta Federal y de al menos una persona representante de cada ISF. 

COORDINADORA GALEGA DE ONGD (CGONGD)

Participación na Xunta Directiva da CGONGD


Quérese sumar máis xente, as prazas están cubertas pero queren facer unha XD integradora e buscar xente de outas ONGD. Buscaban a unha persoas que cumprira estas condicións:
- que estea activa dentro de ESF
- que teña certa traxectoria
- a ser posible que fora unha rapaza 


Como asociación queremos ser máis activas na CGONGD. Como individuos ás veces é complicado atopar a unha persoa, ¡porque somos voluntari@s e o tempo non é infinito! De momento quedou a cousa así: Patricia Iglesias Fernández decidiu persoalmente tratar de ser un dos nexos de unión CGONGD-ESF aínda que lle sexa complicado pola súa situación persoal. Asumirá este cargo baixo mínimos pero ¡menos dá unha pedra! Tod@s @s divertidill@s estamos moi orgullos@s pola vontade de Patricia, unha voluntaria exemplar en ESF Galicia 

Asistencia a la Asamblea Extraordinaria de la CGONGD

Celebrouse ás 17 horas en Santiago de Compostela o día 30 de novembro.

O obxectivo da convocatoria é que Asemblea ratifique a nova composición da Xunta Directiva, aprobe a nova Planificación Estratéxica da Coordinadora 2013-2015 e escolla de novo as persoas representantes das ONGD no Consello Galego de Cooperación Internacional ao Desenvolvemento (CONGACODE). A documentación que se enviou foi:


-    Carta de presentación ás ONGD e a orde do día da Asemblea
-    Borrador da Planificación Estratéxica da Coordinadora 2013-2015

- Normativa para a elección das persoas representantes das ONGD no CONGACODE
(Consello Galego de Cooperación) 


adir que un dos temas que ESF Galicia continúa a ter pendente da última Asemblea da CGONGD é unha proposta máis concreta de creación dunha lista de traballo por correo. 
 

RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade de Coruña

A vocalía de EpD asiste ao acto de presentación da nova campaña de sensibilización, que pretende crear unha imaxe fácilmente recoñecible, coa que a comunidade  universitaria se identifique por ser novidosa e creativa. Foi o luns día 12 de novembro, ás 18:00 h no salón de graos (andar 1º) da facultade de Socioloxía (Campus de Elviña). A xornada remata cun pincho con produtos de comercio xusto. Nesta sesión presentouse o vídeo da oficina de difusión do voluntariado. Os comentarios de ESF sobre o enfoque/contido do vídeo achegaránse á oficina antes das vacacións de Nadal.

Reunión con bolseiras de Cooperación da Xunta de Galicia para o seguimento de accións de EpD subvencionadas. 

É un proceso de diálogo e intercambio para o seguimento das diferentes intervencións que se están a realizar ao abeiro da convocatoria de Educación para o Desenvolvemento (EpD) e dos convenios de Fortalecemento e EpD aprobados no ano 2012.

A metodoloxía de traballo consiste nunha primeira reunión coa persoa responsable da intervención na que se contextualizaría o proxecto, aportando información e a súa valoración sobre a execución do mesmo (aspectos positivos e negativos, ideas de mellora, etc.). Posteriormente, se realizaría a visita a algunha das actividades programadas do proxecto en execución. Posteriormente cubrirase unha enquisa online para completar a información. 
 
A idea é
obter unha información máis de calidade sobre como vai a execución dun proxecto que se leva tantos anos financiando desde a Xunta, cales son as metodoloxías de traballo, se houbo algunha evolución nas mesmas, que dificultades se afronta, aprendizaxes en xeral e calquera tipo de suxerencia que gustaría que se tivese en conta desde a Administración. Vamos, non é tanto un "control" ou un "seguimento" propiamente dito senón a apertura dun espazo de diálogo e intercambio coa Xunta, así como fortalecer a formación das bolseiras que tamén somos responsabilidade de todo o tecido da cooperación galega. Quere coñecerse unha valoración das actividades neste ano (a nivel proceso) e tamén unha reflexión sobre a propia evolución do proxecto.


Á reunión asiste a vocalía de EpD o 20 de decembro en Santiago e as bolseiras visitaránnos no obradoiro de teatro social en A Coruña.

VII Jornadas de Cooperación do Fondo Galego


Son o día 30 de novembro en Santiago. Parece interesante asistir, xa que o Fondo Galego financia o novo proxecto solicitado desde o grupo Auga. Finalmente non pode asistir ningunha persoa. 

Posible colaboración con Vicus DT, empresa de investigación tecnolóxica.

Chamou ao local Vicus DT. É unha empresa de investigación tecnolóxica vinculada aos sectores naval e enerxético que quere facerse socia de ESF e participar activamente na asociación. Solicitaron información sobre quen somos e que facemos exactamente que debemos enviar por correo. Ademáis querían saber que vías de participación temos abertas para eles e de que modo poden participar. Mándouselles un email parecido ao da acollida de voluntariado, comentando que queremos ter unha reunión. Mandóuselles tamén en adxunto o resumo da Planificación Estratéxica que se fixo para as persoas socias. A empresa ten unhas 400 persoas traballadoras. As referencias ata o momento son boas. Se a colaboración sae adiante temos que concretar o tema concreto de colaboración para que poidamos xestionalo ben.

TOMA DE DECISIONES OPERATIVA 

La Asamblea Xeral de ESF Galicia delega en nosotr@s la toma de decisiones en el día a día de la Asociación. Es simplemente una forma de que la asociación sea operativa... pero las decisiones se toman en función de las opiniones de toda la base social y pueden ser por supuesto rebatidas de nuevo en la Asamblea. 

Resumen da Asamblea de novembro e calendario ESFeiroEl 17-18 de noviembre tuvo lugar la Asamblea Xeral en las Corderizas, Ourense. El acta se subirá próximamente a la wiki, junto con todas las actas de reuniones del grupo en 2012 y de la Asamblea de Ourense. ;) Desde aquí simplemente... ¡enviamos nuestra enhorabuena a la sede de Ourense por la fantástica organización! A próxima Xuntanza será a do XX Aniversario os días 9-10 de marzo en Santiago. Na Asemblea creouse unha Comisión de Festas para organizar o contacto con persoas socias e antigas persoas voluntarias da asociación. 

Políticas de indicadores

De momento temos na lista unha proposta-borrador de política ambiental, elaborada pola comisión de PICD, que baseouse na de ISF-País Vasco e é moi sinxela. Comeza enunciando a misión de ESF, logo enumérase a adhesión ás políticas, plans ou principios sobre medio ambiente das universidades galegas, xa que é onde traballamos o 90% das nosas actividades. Despois noméanse os principios básicos do que se quere cumplir e o que se propoñe para conseguilo, pero é todo moi xenérico. Con respecto ao formato, faltaría incluír o logo de ESF, pero farémolo coa maquetación final para homoxeneizar os formatos do resto de políticas.

No resumo do próximo mes presentaremos o resto de políticas! 

DINAMIZACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS GENERAL 

Este es el trabajo de la Xunta Directiva como grupo, como cualquier otro grupo. La Xunta Directiva se ocupa de velar por temas importantes para la mejora de la estructura, el mantenimiento del rumbo adecuado. La Xunta Directiva tiene una visión global de la asociación... Gracias a una comunicación bidireccional entre Xunta y el resto de grupos se detectan fallos y se promueven sinergias para actuar como un todo... Somos el pegamento que une todas las acciones de los grupos de ESF Galicia! Según todo esto, sobra decir que la Planificación Estratégica de la Asociación es nuestro libro preferido para la mesilla de noche ;) 

Apoyo a la huelga del 14 de noviembre como miembro de la CGONGD

Este é o manifesto de apoio: 

A Xunta Directiva da Coordinadora Galega de ONGD apoia á folga xeral convocada para o 14 de novembro como mostra do rexeitamento ás políticas de recortes sociais e de supresión dos dereitos das persoas que están a afectar, de forma moi negativa, aos colectivos máis vulnerables.  A convocatoria de folga xeral está a ser apoiada por distintas entidades como a Coordinadora de ONGD – España e a Alianza Social Galega, das cales a Coordinadora forma parte.

Para a Coordinadora Galega de ONGD, como organización que representa a 47 ONG de Desenvolvemento que promoven a defensa dos dereitos humanos de todas as persoas, os recortes que están a deteriorar a ensinanza e a sanidade pública, a paralización da lei de dependencia, o repago farmacéutico, as privatizacións dos servizos públicos, os recortes nas políticas de cooperación ao desenvolvemento, o aumento do IVE, a reforma laboral, os recortes na prestación por desemprego e a amnistía fiscal non son a solución para frear a actual crise financeira. Estas medidas, aprobadas o último ano e medio polos gobernos galego e español, están a xerar maiores inxustizas e desigualdades entre a cidadanía e están debilitando o Estado de Benestar.


Ante esta realidade, a Coordinadora Galega de ONGD demanda a aprobación e posta en marcha de medidas xustas que aseguren o cumprimento dos compromisos adquiridos polos distintos gobernos na loita contra a pobreza porque si existen alternativas:


•    Redución do déficit público mediante unha recadación baseada na progresividade fiscal e non mediante a redución do gasto social.

•    Paralización dos recortes nas políticas sociais (sanidade, educación, inclusión, dependencia e cooperación ao desenvolvemento) que afectan ás persoas con menos recursos.

•    Traballo digno que respecte e cumpra cos dereitos laborais, a igualdade de trato e de oportunidades.

•    Defensa dunha política de cooperación internacional coherente co cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM).


Consideramos que existen alternativas e, polo tanto, razóns suficientes para secundar a convocatoria de folga xeral do 14 de novembro e facemos un chamamento á cidadanía para que participe nela.

Desde ESF Galicia, non houbo ningunha proposta de mellora do manifesto e estivemos a favor de apoiar a folga a través da CGONGD. Aquí podedes ler as opinións do debate: 
Opinión 1
Pois apoiaremola, ou? non se me ocorre por que non facelo...

Opinión 2
A mi el manifiesto de la Coordinadora me parece bastante correcto, puede ser mejorable como todo,pero en principio me parece bien.

Opinión 3
eu concordo nos minimos coa cordinadora..e eu creo que a folga por responsabilidade social tense que apoiar

Opinión 4
Como cidadáns e cidadás traballadoras temos o dereito á folga e a obriga moral de facela. Así como criticar a quen non a faga (todo dende o respecto) debido a que quen non fai folga, está boicoteando os esforzos de quen si a fai, e se os que a fan consiguen melloras, estará tamén aproveitándose indebidamente do seu sacrificio, porque facer unha folga é un sacrificio grande polo ben común.

Opinión 5
Concordo coa tónica xeral do manifesto e a nivel persoal o vou a apoiar. Aínda que penso que a fórmula folga xeral dun día varias veces ao ano non é unha medida de presión real, non está a conseguir resultados e está a esgotar as forzas e os ánimos da xente que leva apoiando todas as xornadas (isto falo por casos do meu entorno, non polo meu persoal que é a primeira vez que dende a "alegalidade" vou a apoiar unha folga xeral). Por iso me absteño da parte que apunta Persoa 4 de criticar á xente que non secunda a convocatoria.


Traballo en equipo entre ONGD - proposta da CGONGD


Pensamos en seguir avanzando nas dinámicas do "coworking" entre ONGD combinando esta forma de traballo coa apertura a novas entiades/movementos (ONG de acción social, entidades de economía solidaria...), para aliñarnos cos obxetivos da nosa nova Planificación Estratéica  de fomentar a participación e as alianzas da Coordinadora.
Neste sentido, unha idea fundamental sería facer unha especie de "laboratorio de ideas" ao estilo MediaLab Prado (http://medialab-prado.es/) ou HUB Madrid (http://madrid.the-hub.net/), pero sobre temas socias, é dicir facer unha especie de "laboratorio social" en Galicia

O obxectivo deste laboratorio: aprender a comunicar problemáticas interconectadas (como cambio climático, e pobreza) para promover a mobilización e a transformación;  aprender a facer incidencia política "copiando" a outros movementos ou entidades máis "radicais" e innovadoras, intentar conectar e achegarnos a outras entidadades para crear unha teito común de discurso co que facer frente ao actual modelo neoliberal; analizar e buscar fontes alternativas de financiamento...

Este tipo de "laboratorios" xa existen pero máis ligados ao mundo empresarial, da universidade ou da cultura, a nivel de ONGD si existe unha iniciativa europea chamada Smart CSOs, na que ONG e redes de ONG, como a CONCORD xa traballen neste tipo de modelos innovadores.

A idea sería que a Coordinadora podería impulsar a metodoloxías e dinámicas destes "laboratorios" primeiro de forma interna, entre as ONGD, pero tamén intentando incoporar a outras entidades afíns (tipo as que estamos dentro da Alianza Social Galega).

As persoas idóneas para axudarnos a poñer en marcha este proceso e a dinamizar este laboratorio: 

- Xosé Ramil, que actualmente está levando a cabo unha inciativa semellante para a Coordinadora Estatal que se chama "Laboratorio de iniciativas de participación para ONGD", e que como sabedes traballou para diferentes ONGD e xa traballou connnosco no curso de Comunicación Dixital  e redes socias de Xuño. Aquí tedes a dirección da iniciativa da CONGDE con Xosé Ramil (http://www.colab.mobi/)

- Juan Freire, profesor dea UDC ata fai uns meses e impulsor de espazos semellantes en diferentes sectores (universidade, empresa..). Foi o primeiro referente no que se pensou cando saliu a idea de poñer en marcah o "laboroatorio de ideas". Ten un curriculum moi amplo, e díxonos que como era galego, rebaixaría moito os prezos dos seus honorarios pola ilusión que lle faría ver esta inciativa en marcha en Galicia. 

A iniciativa aínda non comezouse a organizar estase vendo que ideas poden dar as dúas persoas. En principio habería unha parte presencial, con traballo tamén virtual se se forman grupos de traballo en distintos temas.


CÓMO HACEMOS TODO ESTE TRABAJO? 

Por una parte, tratamos de reunirnos una vez cada mes - 2 meses, aunque sea por Skype y tratamos de tener al menos 3 reuniones anuales presenciales. 

Por otra parte, tenemos una lista de correo muy activa, cuya gestión tratamos siempre de mejorar. Cualquier persona de ESF Galicia puede darse de alta en esta lista, si quiere saber de primera mano lo que se cuece en el día a día... así como para tirarnos de las orejas si alguna cosa importante se nos escapa! 

Por último, una parte importante del trabajo de XD se hace a través de las comisiones, grupos de trabajo muy ligados a la Xunta y expertos en un tema, nos ayudan con los picos de trabajo! Algunas comisiones de ESF Galicia son Financiación, Formación, Proyectos, PCR y la muy conocida ultimamente Planificación Estratégica! 

En el mes de noviembre comenzamos a utilizar un google docs con las tareas a realizar a modo de tracker para el seguimiento interno de las actividades.

En el mes de diciembre nos reunimos el día 28 de diciembre en Santiago para tratar los siguientes temas: 

1. Aprobación das Políticas de Indicadores: Colaboración con empresas, Política de compras, Xestión medioambiental, Políticas de inversións financieras, Política de selección
2. Aprobación da firma para facer o Poder notarial de representante de ESF en centroamérica para Cristina Sesto, a nosa nova persoa expatriada.
3. Posta ó día da última Junta Federal
4. Outras xestións  

No hay comentarios: