24 jul. 2015

Debate da Base Social de Enxeñeria Sen Fronteiras


Participante 1
Dende o grupo de xestión de persoas socias queremos lazar un debate sobre cómo é a base social de ESF agora e como queremos que sexa. Si, xa sabemos que e un debate vello, pero nunca se abordou dun xeito tan formal.  Na asemblea xeral do próximo día 9 de novembro temos preparada unha dinámica onde continuaremos coas aportacións que se fagan por correo e esperamos sacar ao menos as primeiras conclusión que nos dean as directrices básicas do futuro traballo coas persoas socias. Así que adiante!!!! Agradecémosvos a vosa participación!!

Abrimos o debate polo tanto con 4 preguntas moi directas. Quén queira ver a motivación das mesmas ou ver con máis detalle por onde van os tiros, pode facelo coa entrada que acabo de marcar no blog pulsando
aquí

1. Actualmente en ESF só é necesario para formar parte da base social o pago dunha cota e o aliñamento cos fins xerais da asociación:
Consideramos que estes dous requisitos, son suficientes para facultar a unha persoa na toma de decisións sobre o futuro da asociación, ou máis aínda, ser propietaria desta?
2. Históricamente a participación da base social de ESF é moi reducida. Participación na Asemblea Xeral, en actividades, solicitude de información, etc... as persoas socias maioritariamente non fan usos destes dereitos de particiapación na asociación, ante esta situación e imaxinando feito todo o posible por conseguir unha maior participación de aquelas persoas socias menos activas:
Queremos unha asociación formada por 200 persoas das que o 80% non participen dos seus dereitos como socio ou socia, ou unha formada por 40 persoas na que participe o 100%?

3. Respecto ás acción para cumprir os dous obxectivos da Planificación estratéxica de ESF
 1. Conseguir unha maior implicación das persoas socias.
 2. Conseguir a través da base social unha maior independencia económica
Aceptamos a posibilidade de que unha acción, encaminada a cumprir os obxectivos anteriores, aumente a base social con persoas que só paguen unha cotas, aínda que sexa de xeito colateral?


4. Nos estatutos de ESF aparece diferenciada a figura do benefactor como unha forma mais de participar na asociación pero
Qué diferenza práctica existe agora, en ESF, entre os benefactores e os socios e socias que só paga a súa cota?
Participante 2

[...]
1. Actualmente en ESF só é necesario para formar parte da base social o pago dunha cota e o aliñamento cos fins xerais da asociación:
Consideramos que estes dous requisitos, son suficientes para facultar a unha persoa na toma de decisións sobre o futuro da asociación, ou máis aínda, ser propietaria desta?
En realidade, eu penso que a segunda condición, aliñamento cos fins xerais da asociación, non se cumpre ou, alomenos ata onde eu sei, non existen mecanismos para cotexar que as persoas socias o cumpren.

2. Históricamente a participación da base social de ESF é moi reducida. Participación na Asemblea Xeral, en actividades, solicitude de información, etc... as persoas socias maioritariamente non fan usos destes dereitos de particiapación na asociación, ante esta situación e imaxinando feito todo o posible por conseguir unha maior participación de aquelas persoas socias menos activas:
Queremos unha asociación formada por 200 persoas das que o 80% non participen dos seus dereitos como socio ou socia, ou unha formada por 40 persoas na que participe o 100%?

A min o que me gustaría é que ESF estivera formada por persoas que participen na asociación, facendo súa a túa frase, Participante 1, "somos ESF". Participar nos debates, nas actividades e nas tomas de decisión que levan á asociación por un camiño ou por outro. Agora ben, non teño nin idea de se iso que acabo de describir é ser socia ou voluntaria. Se por persoa socia entendemos a aquela que ten dereito de voto na Asemblea, para min todas as persoas voluntarias serían socias de-facto. O que agora chamamos socios serían só benefactores en moitos casos.
3. Respecto ás acción para cumprir os dous obxectivos da Planificación estratéxica de ESF
 1. Conseguir unha maior implicación das persoas socias.
 2. Conseguir a través da base social unha maior independencia económica
Aceptamos a posibilidade de que unha acción, encaminada a cumprir os obxectivos anteriores, aumente a base social con persoas que só paguen unha cotas, aínda que sexa de xeito colateral?
Eu diría que non, porque nese caso estariamos perdendo outra característica importante de ESF: é un fin en si mesmo. 

4. Nos estatutos de ESF aparece diferenciada a figura do benefactor como unha forma mais de participar na asociación pero
Qué diferenza práctica existe agora, en ESF, entre os benefactores e os socios e socias que só paga a súa
 
cota?
Un benefactor ten dereito de voto? Se si, entón non hai diferencia.
Participante 3
Para min unha persoa que decide facerse socia e pagar unha cuota, presupóñolle o interés suficiente polo devir da asociación para tomar decisións (hai moitos mecanismos para informarse). Eu quero unha asociación aberta e que esté disposta a participación sexa como sexa, nese 80% que non van as asambleas, considerando esto como única forma de partipación das persoas socias, hai xente que agora non participa pero participou e delega na xente que está, pero que sabe que se quere participar pode, e para min eso é o máis importante. Ademais estou segura e, espero que a enquisa que mandamos o confirme, que as persoas socias de ESF nun moi moi alto procentaxe son persoas que estiveron implicadas na asociación ou familiares directos e polo tanto conocen como traballamos. Cada un contribúe como pode, pois uns co seu tempo e traballo, outros aportando unha cuota e outros con ambas cousas.Esa é a base social dunha asociación...
Aclarar, que tal e como se está planteando o incremento da base social sería sempre no círculo máis proximo da mesma, é decir, o grupo está planteando 4 campañas, a primeira, facilitar que as actuais persoas voluntarias se fagan socias, segunda, persoas que foron voluntarias e que agora non o son, terceira, interesarse polas persoas socias que agora non pagan a cuota e por ultimo, persoas moi próximas as actuais persoas socias. Entón non buscamos facer campañas de captación de cartos a gran escala, senon un paso máis na implicación ca asociación, no noso círculo mais próximo. Eu son unha gran defensora do voluntariado pero ser socio ou socia é ir un paso máis alá, e querer participar na toma de decisións, de apoiar económicamente a ESF, a axudala a ser máis independente, a ter unha maior base social que nos de mais lexitimidade ante os financiadores e a sociedade en xeral (non é o mesmo ter 50 socios e 300). Para min ese compromiso económico implica algo máis..e si se quere se pode.
Participante 4 
Meus aportes ao debate (vaia por diante que comparto o 100% do que dixo Participante 3

1. Actualmente en ESF só é necesario para formar parte da base social o pago dunha cota e o aliñamento cos fins xerais da asociación:

Consideramos que estes dous requisitos, son suficientes para facultar a unha persoa na toma de decisións sobre o futuro da asociación, ou máis aínda, ser propietaria desta?


Para min si, e creo que Participante 3 o explicou ben (aínda que eu espero do grupo de persoas socias e do de voluntariado que traten de buscar cauces para que se impliquen aínda máis e non simplemente "conformarse" con que paguen as cuotas, xa que moitos son antiguas persoas voluntarias que por circunstancias xa non poden participar como antes no "día a día", pero pode haber outros xeitos, a min é un tema que me parece transcendental, e de ahí veu por exemplo a idea dxs asesorxs sectoriais)
2. Históricamente a participación da base social de ESF é moi reducida. Participación na Asemblea Xeral, en actividades, solicitude de información, etc... as persoas socias maioritariamente non fan usos destes dereitos de particiapación na asociación, ante esta situación e imaxinando feito todo o posible por conseguir unha maior participación de aquelas persoas socias menos activas:
Queremos unha asociación formada por 200 persoas das que o 80% non participen dos seus dereitos como socio ou socia, ou unha formada por 40 persoas na que participe o 100%?

Non se fixo nin moito menos todo o posible por conseguir maior participación das persoas socias menos activas. De feito houbo un tradicional abandono cara as persoas que apoian coa cuota, en vez de ofrecerlles (non obrigar) novos canais de participación (non só dos seus cartos, senon "a súa alma"

3. Respecto ás acción para cumprir os dous obxectivos da Planificación estratéxica de ESF
 1. Conseguir unha maior implicación das persoas socias.
 2. Conseguir a través da base social unha maior independencia económica
Aceptamos a posibilidade de que unha acción, encaminada a cumprir os obxectivos anteriores, aumente a base social con persoas que só paguen unha cotas, aínda que sexa de xeito colateral?
Participante 3 explicou moi ben as 4 campañas prantexadas. Para min son necesarias as dúas cosas, e a primeira condiciona decisivamente a segunda á hora de prantexar esas campañas (de feito, creo que están moi ben). Falamos de "redes de confianza" onde hai xente máis "activista" e xente "que se fía". A diversidade é boa e as redes de confianza creo que tamén o son.

4. Nos estatutos de ESF aparece diferenciada a figura do benefactor como unha forma mais de participar na asociación pero
Qué diferenza práctica existe agora, en ESF, entre os benefactores e os socios e socias que só paga a súa cota?


Por se queredes leer os estatutos, aquí están (deberiades, e son só 10 páxinas...). A diferencia que existe entre ambas figuras para min é clave, e é a posibilidade, o feito de que poidan elexir entre simplemente pagar a cuota ou algo máis, mesmo votar nas asembleas (e de que se se fan campañas específicas para facilitar a maior participación destas persoas se pode promover que a elección sexa a de participar aínda máis). De feito, por defecto, nunca se ofrece a posibilidade de ser persoa benefactora precisamente coa esperanza de poder implicar máis á persoa se é socia que simplemente pagando cuota (pero claro, se desde quen estamos máis activos non facemos nada para promover iso...).
Participante 5
Levo un tempiño desaparecida de listas, debates e demáis pero este tema encántame!!! Mágoa que me perda a Xuntanza :( por ese motivo vou intentar contestar ás preguntas porque levo reflexionado bastante sobre algúns aspectos (concordo co xa dito por Participante 3 e Participante 4):


1) Eu considero a ESF como unha asociación sen portas e muros, con confianza plena nas persoas ata que se demostre o contrario (normalmente é ao revés, hai que demostrar ser persoa de confianza para poder decidir). Para min, un punto a favor de ESF é precisamente esa posibilidade de opinar e tomar decisións dende o minuto un. Paréceme totalmente diferente ao que coñezo e, dende a miña experiencia, penso que funciona moi ben.A máis encántame que se o que queremos é vivir nunha sociedade formada con persoas responsables e comprometidas empecemos nós a pensar que a xente verdadeiramente o pode ser e que actúa como tal cando se lle ofrece a posibilidade de selo dende o primeiro momento.
2) Totalmente de acordo co xa dito. Amáis hai niveles de participación, escalas e eu penso que é positivo que unha entidade saiba manexar eses niveis. Por iso tamén penso que é preciso facer os esforzos que estades a facer para buscar outras vías de implicación que impliquen un nivel de participación baixo e, aínda así, con capacidade de ver que se está facendo algo e non sentirse mal (todos os correos de autoflaxelamento de xente voluntaria que cando empeza a estar menos activa se sente fatal danme moito que pensar)
Das outras dúas non teño nada máis que aportar que o xa dito.


Participante 6 
Mi opinión personal (y a manera de abogado del diablo) comento un par de cosas.
El concepto de persona socia es el que se refleje en los estatutos. Nuestros estatutos tienen mucho de común con los "estatutos modelo" de las asociaciones y de ahí que principalmente sea el de que aquella persona que pague una cuota y, tenga voz y voto.
Por lo tanto, de querer cambiar las cosas hay que cambiar los estatutos.
Leyendo por ahí encontré unos conceptillos de los tipos de socios y socias que puede tener una asociación, y creo que de aquí podemos sacar lo que deberían reflejar los estatutos respecto a este tema:
 • Socios ordinarios o socias ordinarias: son los llamados socios y socias de pleno derecho, es decir los que les corresponden los derechos y deberes que aparecen en estatutos.
 • Socios fundadores y socias fundadoras: son iguales que los y las anteriores en derechos y obligaciones, la única diferencia es que fueron quienes participaron en el acto de constitución de la asociación.
 • Socios honorarios, socias honorarias: son personas reconocidas o de prestigio (del mundo de la cultura, la ciencia, etc) que apoyan la labor de la asociación. Normalmente se les invita a actos destacados de la asociación con presencia de medios de comunicación. No gozan de los derechos y deberes de los socios ordinarios o socias ordinarias.
 • Socios protectores, socias protectoras: son aquellos y aquellas que su aportación a la asociación es exclusivamente económica, por ej. Aportando una cantidad al mes, al año, No tienen los mismos derechos y obligaciones que los ordinarios u ordinarias.
 • Socios colaboradores, socias colaboradoras: son aquellos y aquellas que su aportación a la asociación consiste en realizar una labor para la misma (pueden ser de carácter puntual o pueden ser permanentes). No tienen los mismos derechos y deberes que los socios ordinarios o socias ordinarias. Cuando estos socios o socias realizan su labor en organizaciones que persiguen un fin social se llaman voluntarios y voluntarias.
Con estos conceptos creo que podemos ver que tenemos un poco de mezcla en ESF, desde dentro creemos que nuestras personas socias son más unos “protectores” y, desde fuera pensamos que encajamos más en la categoría de “ordinarios”.
Por otra parte, desde dentro pensamos que nuestras personas voluntarias son “socias colaboradores” y desde fuera no. Son personas que ayudan a conseguir el fin de ESF de modo altruísta, pero nada más.
Por lo tanto, estamos obligados a reescribir los estatutos. Establecer las diferencias y redactarlos siempre dentro del marco legal en el que ESF se mueve.
Estoy de acuerdo en que las personas voluntarias son las que conocen mejor que nadie como está ESF en este momento, y por lo tanto deberían tener voz y voto. Pero las reglas actuales del juego dicen que sí quieres votar tienes que ser socio. Y creo que la cuota mínima es bastante asumible por todos.
También apoyo lo leído en varios correos. La mayoría de la gente que es socia de ESF es porque estuvo colaborando, conoce a alguien que esté dentro, etc. y cree en ESF. Eso hace mucho, y creo que las personas tenemos la libertad de decidir si queremos colaborar con ESF, y en que forma. Si encajamos en las opciones que ESF nos ofrece pues genial, y sino buscaremos otro lugar en el que colaborar. Pero para ello deben quedar muy claras las opciones.
Lo que veo más importante ahora es decidir las "formas de colaborar" que queremos ofrecer a las personas que se acerquen a ESF. Y luego, el tratamiento que deba recibir cada uno. A las personas que entran como voluntarias se les hace un seguimiento, a los socias no. Por un lado queremos ser independientes económicamente (por lo tanto, tener más socios protectores) pero por otro lado nos da rabia que nos puedan controlar sólo por darnos dinero, creo que el sentimiento de “estar comprados” se manifiesta, cuando visto desde fuera no es así. ¿Por qué? Porque los que somos socios, en estos momentos, conocemos y confiamos en lo que se decide/trabaja/ejecuta desde dentro, pero también somos conscientes de que hay que cumplir unos requisitos legales que nos obliguen a votar las cosas, a decidir presupuestos, a aprobar cuentas, pasar auditorías..., y eso conlleva una responsabilidad legal que asumimos al firmar el formulario de socio/a. Aprobamos y apoyamos el trabajo hecho por las personas voluntarias, pero legalmente somos los responsables. Y creo que no tiene nada de malo, es una forma más de colaborar.
¿Igual estoy muy de parte del diablo?


Participante 3

só quero aclarar unha cousa, na visión que temos do voluntariado, creemos sempre que somos "algo especiais" pero sen embargo tras ver a lexislación actual, concretamente a lei 10/2011 de Acción voluntaria dinme conta que na súa definición de persoa voluntaria na parte de dereitos( Artigo 7) di as persoas voluntarias teñen dereito a:e) Participar activamente na entidade de acción voluntaria en que se integren, de conformidade cos os seus estatutos, colaborando na planificación, deseño, execución e avaliación dos programas en que participen.
Non é privilexio que lle dea ESF, é un dereito propio que están exercendo na organización. Polo tanto eu desligaría este punto do debate de socixs...

Participante 7
Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Participante 3 y lo que ha dicho Participante 4 en respuesta a la pregunta 2 

Se debe fomentar que los socios no solo paguen la cuota sino que se involucren en la medida de los posible en la asociación


Participante 1 
Perdon por no participar antes, me vino un aluvión de trabajo justo ahora y ....

Hay va mi opion. Voy a intentar contestar a todas las preguntas en la respuesta de la primera :)

1. Actualmente en ESF só é necesario para formar parte da base social o pago dunha cota e o aliñamento cos fins xerais da asociación:
Consideramos que estes dous requisitos, son suficientes para facultar a unha persoa na toma de decisións sobre o futuro da asociación, ou máis aínda, ser propietaria desta?
Para mi no es suficiente, espero mucho mas de las personas socias que son en realidad las propietarias de ESF. La participación en las asambleas es fundamental. No digo que se tenga que ir a todas, pero si entiendo que asisitir con cierta periodicidad denota una gran implicación e interes en la marcha de la asociación. Asistir a dos asambleas, Participante 4, (pongamos 4+4 horas al año) no es participar en el día a día de la asociación. 
Claro que la mayor parte de la base social fue voluntaria en algun momento, pero el hecho de delegar la toma de decisiones en los actuales, es una desvinculación total, para una persona que se siente pertenecer a un colectivo de acción social. En las asambleas se toman mucha decisiones, y de lo mas variadas, entre ellas posicionamientos, liñas estratégicas, ideología, devenir económico, asuntos laborales, pertenecia a plataformas, entidades... Lo que ESF era hace 4 años ya no tiene que ver con lo que es ahora y lo que se pensaba entonces es diferentes a lo que se piensa ahora.
Por ejemplo, en la lista de expertos sectoriales de agua (Una lista con antiguos voluntarios que ahora por su trabajo tienen una experiencia muy valiosa para ESF) la gente mas desvinculada, que sigue siendo socia de ESF, se llevaba una sorpresa a comprobar discurso y posicionamiento actuales de la asociación en materia de aguas.
También me parece ilógico intentar sensibilizar a la base social para que participe mas. No puede ser que los voluntarios motiven a los socios. Es absurdo (¿esto solo lo veo yo?). En todo caso cabe esperar justamente los contrario, que las personas mas motivadas sean las socias, que tiren de la asociación. Es como decirle al trabajador de una empresa que haga algo para que el propietario se involucre...

Y no estoy diciendo que no se deba hacer nada, la asociación si que puede mejorar los mecanismos de participación para las personas socias: Informando con mas antelación de la asambleas, facilitando herramientas telematicas de participación, asambleas 2.0, o otras mil cosas que se nos puedan ocurrir...

Pero facilitar no es motivar, es muy diferente, una persona socia que no comprenda la importancia de participar en la toma de decisiones de la asociación, para mi, directamente, no es una socia. Lo sería en su día o quizas nunca lo fue, pero ahora no lo es.

Motivar, motivaré a los que son ajenos a ESF para que se acerquen, vean como funcionamos y decidan querer formar parte de ello. Pero a una socia... Ya lo doy por hecho de que lo está, de que no lo necesita, así que cuando no participa en las asambleas me demuestra que no es socia.
Participante 3, dices que para ti ser socia [...]é querer participar na toma de decisións, de apoiar económicamente a ESF, a axudala a ser máis independente, a ter unha maior base social que nos de mais lexitimidade ante os financiadores e a sociedade en xeral[...]

Coicidimos. Pero dime para que quiere una persona socia la independencia si no es para tener mas libertad para tomar decisiones. Y dime que sentido tiene que luego no participe en ellas.

Claro que la base social da legitimidad, precisamente porque se entiende que las personas que la forman, les motiva su participación en la asociación. El presentarse ante la sociedad como una asociación de 200 asociados ahora mismo es engañarla, y bajo mi punto de vista una completa hipocresia.
Como dice Paarticipante 6 es necesario definir las formas de participación. Decidir que son socios o que tipo de socios queremos. Decidir otros formatos de participación: benefactor, colaborador, simpatizante... Todo esto no nos va quitar legitimidad, sino todo lo contrario, porque aportará transparencia ante la sociedad, nos permitirá tener ante ella indicadores objetivos de la marcha de la asociación, sus carencias y sus progresos, y valorara el numero de personas que forman parte de su base social, el numero que simpatizan con ESF, o el número  de las que aportan dinero o lo que sea.

Identifiquemos quienes somos y como somos en realidad, establezquemos las reglas del juego y luego desarrollemos las actuaciones necesarias para mejor en los diferentes aspectos.
Así, y ya enlazando con las posibles campañas de aumento de base socia, estas definiciones nos ayudaran porque no es lo mismo, que en una campaña de este tipo, digamos a una persona que para ser socia tiene asistir a asambleas y pagar cuota, que que le digamos que tiene que pagar una cuota y que nos gustaría que asistiese a las asambleas. No es lo mismo, porque, con la segunda forma, puede que la persona participe mas y puede que no.Pero para mi, si no participa, no es socia sino benefactora. Por lo que la campaña sería en realidad de personas socias o benefactoras. Y eticamente trabajar para conseguir socias o para conseguir benefactoras, para mi, no es lo mismo...
Siento haberme extendido tanto, muchas gracias a los que habeis llegado hasta aqui. :)


Participante 8
A miña opinión sobre eses puntos:
1-Requisitos ->Concordo con Participante 6 en que habería que propoñer mudar os estatutos e diferenciar 'socias ordinarias' (pódese poñer outro nome para a mesma función?) e 'socias protectoras', sen perxuízo da "lexitimidade social" que comenta Participante 3.
2-Participación ->O primeiro sería acollermos activistas e que estas identificasen participar na asociación con seren socias ("campaña 1ª" que comenta Participante 3) poñéndolles as facilidades que sexa preciso. Entre tanto ficar como socia -protectora- e rexeitar as oportunas propostas de maior implicación é unha escolla totalmente respectábel.
3-Accións de captación ->Non (de acordo coa explicación de Participante 2).
4-Mecenado ->Ver punto 1 ('socias protectoras').


Participante 4 
Por no liarme, simplemente comentar dos cosillas en las que no estoy de acuerdo con Participante 1
1) La gente creo que puede sentirse "propietaria" de ESF como le dé la gana, es su libertad, y yo creo que es mejor dejar opciones a las personas de como quieren sentirse "propietarias", y luego facilitar y animar una participación mayor porque es lo que nos parece más legítimo. Al final, cuando sale un tema que a una persona socia que está más desvinculada le preocupa tanto que decide comentarlo, tiene esa opción y sabe que puede hacerlo con libertad y de forma que se va a escuchar (y si son varias personas a hacerle caso). El ejemplo lo has puesto tú mismo con el tema de agua (la mayoría de estas personas, si fuera por la asistencia a asambleas, no serían ya socias de ESF y ni siquiera podrían delegar votos en quienes tuviesen una opinión similar a ellos para votar en la asamblea).

2)En línea con lo anterior,no me gustan las asociaciones donde me dicen a cuantas asambleas tengo que ir ni cuanto y como tengo que participar. Además, esto implica un monitoreo o "vigilancia" que me parece indeseable de por sí (llevar la cuenta de a cuantas asambleas fueron, además de si han pagado la cuota, va a ser ya excesivo, no?). Además, luego ya no sería sólo ir, supongo que al menos habría que participar, hablar, votar...

No sé, si alguien quiere tener la "posibilidad" de votar en las asambleas, aunque no la ejerza, me parece legítimo (y creo que esa debería ser la figura "por defecto" de las personas que hacen aporte económico, aunque también me parece legítimo si alguien quiere solo dar dinero y ya dice que no quiere "líos" de asambleas y demás, pues que sea "benefactora").

Ya sabéis que soy muy fan de poder elegir, tener "la posibilidad".
DEBATE NA ASAMBLEA

Grupo persoas socias: Presentación e debate
Presentación do grupo persoas socias. Con este grupo búscase a participación máis activa da base social da organización.
O grupo está a preparar un protocolo de baixa de persoas socias, para intentar mellorar o prodecemento de cobro xa que as sociass que non estan pagando xeneran unha comisión e ningún ingreso. Estase pensando nun procedemento adecuado para un tema delicado como este.
Debate sobre a base social de ESF. Por qué? Xurden dudas sobre os requistos legais, non se axustan a filosofía de ESF.
Nos estatutos hai dous requistos legais para ser socias:
 • Secundar os fíns da asociación
 • Pago da cuota
A asamblea ten a potestad de modificar estos requisitos.
Realízase unha dinámica para motivar o debate:


######################## dinámica(debate) ######################

1. Pagar unha cuota debería ser condición suficiente para votar nas Asembleas?
  Sí:7 Non: 14 ?: 2
  Opinións vertidas:
 • Podes participar e opinar sen ter que ser socia.
 • Se pagas cuota é un compromiso maior.
 • Abrimos o abanico a moita xente que non pode participar de outra forma.
 • Dentro do contexto actual, o maior compromiso que podes ter coa Asociación é aportar o teu diñeiro á causa que defendes.
 • Caso Santander (o que ocurriu en ESF Cantabria)
 • Podemos caer en que se lle dé máis importancia ao diñeiro que ó tempo.
 • O devir da asociación debería estar na xente que está no día a día2. Participar é só votar?
Sí: 4 Non: O resto

Opinións vertidas:
 • Votar é unha maneira de participar.
 • Participar nunha Asemblea é informarse, apoiar o que se di, votar, etc.3. Habería que efecturar algún control de asistencia?
Opinións vertidas:
 • Depende con qué finalidade.
 • É interesante medilo pero habería que ter en conta outras maneiras.
 • A ninguén o deixaría sen voto por non vir.
 • Pode ter problemas para asistir, traballo, familia, problemas económicos.4. Habería que efectuar algún control de participación?
Opinións vertidas:
 • No. Difícil de medir.
 • No. Para calidade de participación non considero que haxa indicadores obxetivos.
 • Sí. Ten que ser a nivel individual. É interesante para saber se falan máis os que levan máis de 5 anos, os estudantes, os homes, etc. e ver por qué. E poder implantar mecanismos.
 • Sí. Non se ten que ver como que se lle está a poñer nota a unha persoa senon para obter mecanismos.
 • Seria interesante ter algún indicador de participación pero hai que ser prácticos e realistas non é facil establecer un e sobretodo levalo a práctica.
 • Non, dado que non é viable que alguén o faga, quén? cómo?5. Si se decide que as persoas socias actuais non cumplen os requisitos mínimos para ser consideradas como tal, serían benefactoras?

Opinións vertidas:
 • Sí. Hipocresía presentarnos con 200 socias, que non participan.
 • Non. Socias, non debemos de quitarlles posibilidades de participación.
 • Non. Ata o de agora decide a persoa se quere ser socia ou benefactor, co cambio decidiríao a Asemblea.
 • Non. Non ten valor poñer diñeiro nalgo positivo?
 • Non. Imos gastar enerxía nalgo que non vamos facer? (protocolo)
 • Non. Se a parte de poñer diñeiro xa ves a Asemblea...
 • Non. Cómo medimos se non é coa cuota?6. Todo voluntariado debería de votar na Asemblea?
Maioría sí.
Opinións vertidas:
 • Sí. Valorase só o diñeiro e non o tempo.
 • Sí. Todolas persoas socias e voluntarias deberían de poder votar.
 • Non. Non é o mesmo ser unha persoa voluntaria que ser socia. Ao decidir facerte socia, que neste caos implica o pago dunha cuota, implica un compromiso maior.7. Deberíamos cambiar os estatutos para que a responsabilidade sobretodo económica non recaiga exclusivamente na Xunta Directiva se non que sexa solidaria entre todas as persoas socias?
Excepto un todos sí.8. É lexítimo querer aumentar os fondos propios a través da base social?
50% Sí 50% Non9. Deberíase facer unha campaña de aumento da base social entre as actuais persoas voluntarias?
Opinións vertidas:
 • Si. Ben, sempre que sexa unha campaña de información de voluntarios.
 • Non. Por 35 cuotas que se poden conseguir parécelle que é perder o tempo.   
 • Si. Cada ano entran sobre 20 voluntarios, se conseguimos que se fagan socias quedaranse 20 máis cada ano.
   
10. Deberíase facer unha campaña de aumento da base social entre as antigas persoas voluntarias?
Sí, todos.11. Deberíase facer unha campaña de aumento da base social entre as persoas socias que deixaron de pagar?
A maioría opinan que habería que interesarse polas persoas socias que deixaron de pagar. 3 persoas teñen dúbidas.
Sería unha campaña para averiguar porqué deixaron de pagar e intentar que volvan ser persoas socias.12. Deberíase facer unha campaña de aumento da base social entre o círculo máis próximo das persoas socias? (que cada persoa socia fixera un novo socio ou nova socia)
Maioría que non.
Opinións vertidas:
 • Os do non parécelles que é aumentar por incrementar fondos propios.
 • Os do sí, din que é o que se leva facendo desde sempre, p

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Aquí os dejo mi comentario!

Requisitos:
Creo que para formar parte de la base social es necesario por encima de cualquier otro requisito estar de acuerdo con los fines generales de la asociación. A mayores y por el carácter participativo de ESF en todas sus actividades, me parece bien que en ESF se exija a mayores una participación activa, y también opino como ya se dijo por aquí, que debemos ser capaces de gestionar distintos niveles de participación.

Definiciones:
Voy a escribir una clasificación ideal después de 45 min de viaje en tren medidativo. Le pongo mis nombres:
- participación con dinero: persona benefactora
- participación con tiempo: persona voluntaria
Ambas formas serían para mí personas socias, ya que cumplen el requisito de „estar de acuerdo con los fines“ y el de participación, que para mí, tiene el mismo nivel, pagues lo que pagues y hagas las horas que hagas (sólo medimos la participación en dinero? Ya se dice que el tiempo es oro...!) - esta es la base de nuestra confianza para opinar (y desde mi punto de vista debería ser votar) desde el minuto cero siempre que quieras.
Las personas que bien participen con tiempo, bien participen con dinero, bien participen con tiempo y dinero, o sea, las personas socias en general, pueden elegir libremente participar también en las asambleas y/o en Xunta Directiva. Entonces son personas socias-asamblearias (que son las que al final deciden cómo se mueve la asociación, las otras sólo pueden influír... ya que si no van a la asamblea, renuncian a la posibilidad de decidir).

Anónimo dijo...

Campañas (que tienen sentido desde mi punto de vista)
Como ESF aspira a la máxima implicación y responsabilidad aspira a que toda la base social sean personas socias-asamblearias, y ahí motivamos y hacemos las campañas que queráis para conseguir este objetivo. Y como ESF es una asociación abierta y humana, reconoce que es también responsable decir „así no me puedo implicar en este momento“, pero estoy 100% de acuerdo con los fines generales de la asociación y quiero ser de la base social en la medida en que pueda implicarme, pues entonces nos lo dicen y dejamos tranquilas al resto de personas que por x, y, z son „sólo“ personas benefactoras, personas voluntarias, personas benefactoras-asamblearias, personas voluntarias-asamblearias.

Qué es participar en Asamblea? (porque no me queda claro, si estamos tod@s de acuerdo)
Hay la posibilidad de ir y/o escuchar y/o hablar. Participar en asambleas es en mi opinión también legítimo a través de un voto delegado, ya que eso significa, "no voy porque no puedo ir", me he leído el orden del día y (quizás los documentos complementarios) delego el voto en una persona que creo que podría defender bien mi opinión. Si con algún tema de debate me hierve la sangre, puedo escribir un texto para que sea leído.
Preguntas que me surgen debido a la baja implicación de "socias-benefactoras": ¿Cómo de conocida es la posibilidad del voto delegado para nuestras "socias-benefactoras"? ¿Por qué las "socias-benefactoras" que no pueden ir a Asambleas, no delegan los votos, pudiéndose convertir así en socias-asamblearias?: falta de información? a quién puedo delegar? se me pasa la fecha? No me interesa, porque soy sólo socia-benefactora y no socia-asamblearia.

Propuesta de acciones (ideal)/Reflexión
Me gustaría que se cambiasen los estatutos para reflejar este esquema u otros similares. Quizás os parezca complejo, pero después de mucho pensar, es la realidad de ESF, al menos, tal y como yo la recuerdo... Volviendo a nuestra vieja nomenclatura: hay personas ultra-voluntarias en las sedes/grupos que no van a asambleas y personas socias que no van a asambleas y personas voluntarias que no se pierden una asamblea y no pueden votar (por lo menos en ESF pueden ir a las asambleas...) y personas que olé, son socias, voluntarias y van a todas las asambleas. Ese sería nuestro ideal de participación! (o sea, con la nueva nomenclatura socia-asamblearia, sin diferenciar de primeras en la asamblea, si es benefactora y/o voluntaria.

Me gustaría que se informase a toda la base social de las (quizás) nuevas formas de participación motivando a convertirse en nuestro ideal de participación y que se apelase a la responsabilidad para elegir la forma que más se ajuste a la situación de cada un@ y que luego se hiciese un tratamiento diferenciado, respetando esa decisión de participación

Besos de una socia-asamblearia (quasi benefactora y voluntaria)!
Chelo