24 ago. 2016

PROPOSTAS A PARTIDOS POLITICOS ELECCIÓNS GALEGAS: NOVOS MODELOS DE PRODUCIÓN E CONSUMO

O vindeiro 25 de setembro hai eleccións ao Parlamento Autonómico de Galicia. Dende á Coordinadora Galega de ONGD, da que formamos parte, e ademais colaboramos na Comisión de Incidencia Política e na Xunta Directiva, se elaboraron unhas propostas para que os partidos políticos concorrentes as incorporen nos seus respectivos programas. Aquí está a versión resumida e aquí a longa, que inclúe unha serie de propostas na liña de coherencia de políticas, ou sexa, non quedarnos só en reivindicacións relativas ao desexado 0,7% do orzamento da Xunta para cooperación ao desenvolvemento e defensa dos dereitos humanos globais, senon que se implementen medidas coherentes con esa protección dos dereitos humanos tamén co 99,3% do orzamento restante, o cal en ESF Galicia preocúpanos incluso máis.

Por iso, en próximos posts, iremos contando cales son esas propostas (e algunha a maiores) dentro da coherencia de políticas nos eidos de traballo de ESF Galicia (que é onde máis puidemos aportar):

  • Pobreza enerxética e novo modelo enerxético. Esta a desenvolvimos aquí.
  • Garantir o Dereito Humano á auga. A desenvolvimos aquí.
  • Promover acceso á tecnoloxía axeitada e igualitaria (fenda dixital, software libre e datos abertos). A desenvolvimos aquí.
  • Educar para a cidadanía global, a desenvolvimos aquí
  • Promover novos modelos de produción e consumo (consumo responsable e soberanía alimentaria), que é a que toca hoxe.

Promover novos modelos de produción e consumo.

Apostamos  polas  iniciativas  da  economía  social no eido local, aquelas que priman ás persoas por riba do capital, e que se xestionan de forma autónoma, transparente, democrática, ligada ao entorno e con mecanismos participativos.
Isto pasa por fomentar a filosofía  da  economía social,  apoiar  a creación de empresas de economía social ou apoiar redes de comercialización de empresas de economía social entre países empobrecidos e Galicia.

INDICADORES QUE DENDE ESFGALICIA PROPORÍAMOS


Fortalecer a rede Eusumo progresivamente no orzamento e presenza mediática ao logo da lexislatura e aumentar as vantaxes fiscais das cooperativas con respecto a outras figuras empresariais antes de finalizar a lexislatura.

En procesos de contratación pública, aumentar a valoración pola a contribución da empresa á sociedade e ao seu entorno e o feito de que sexa unha empresa da economía social.


No eido de promover novos modelos de produción e consumo máis sociais e sustentables propoñemos:

Promover o comercio xusto e o consumo responsable entre a cidadanía e ao interno da propia Xunta, promovendo  tanto  campañas  de  promoción  na  sociedade  civil  como  a  Compra  Pública  Ética  (incluíndo  criterios  de  electrónica  ética, alimentos  de  proximidade,  materiais  de  construción local e a madeira certificada nas convocatorias de licitacións por equipos ou obras). Tamén a través da promoción da Xunta de Galicia de produtos de comercio xusto nas máquinas de vending  e  as  cafeterías  dependentes  da  propia Xunta, comedores escolares ou centros de saúde,  etc. Englobamos,  así  mesmo,  nesta  liña os servizos bancarios e financeiros na liña da Economía Social, para o que se debería apostar pola utilización de forma prioritaria da Banca Ética e cooperativas  de  crédito  máis  achegadas  ao  terreo  (das  cales  en  Galicia  hai  varios  exemplos en funcionamento, Fiare, Coop-57, Ais o O Peto, Caixa Rural, Triodos Bank, etc).

INDICADORES QUE DENDE ESFGALICIA PROPORÍAMOS

Incluir banca ética entre os bancos posibles para facer calquera tipo de transación coa administración autonómica antes de rematar a lexislatura.

Chegar ao 10% do capital manexado dende a Administración Local canalizada a través de banca ética ao final da lexislatura.

Incluir criterios de comercio xusto, consumo de cercanía, materiais locais e electrónica ética aos pregos de compra pública de equipas e construción.

 
Promover  circuítos  de  comercialización  curtos para produtos alimentarios locais, especialmente  artesanais  e  ecolóxicos;  patrocinar  o  consumo consciente, san e de proximidade. Poderíase impulsar, por exemplo, a través de formacións e obradoiros a persoas produtoras locais sobre algúns condicionantes de seguridade alimentaria e  etiquetaxe  dados  pola  lexislación  actual, que está de costas a este tipo de produtos (e que en lugares como Francia si teñen un peso específico importante e contribúen ao desenvolvemento
de  tecido  produtivo  local, especificamente nas zonas máis rurais). Traballar  pola promoción  dun  modelo  de  desenvolvemento rural e pesqueiro endóxeno con enfoque  de  soberanía  alimentaria  e  apoiado  na pequena agricultura familiar.
INDICADORES QUE DENDE ESFGALICIA PROPORÍAMOS

En comedores escolares e doutro tipo de servizos, dependentes da Xunta de Galicia de xeito directo ou indirecto, incluir polo menos o 50% de produtos deste tipo antes de rematar a lexislatura.


Favorecer  a  eliminación  dos  cultivos  transxénicos. Este  tipo  de  cultivos  interactúan  co  resto  de  cultivos  (e  das  persoas)  de  formas,  como mínimo,  pouco  coñecidas, e non contribúen a unha  mellora  na  produtividade  de  xeito significativo a medio prazo, mentres que si aumenta a dependencia exterior das explotacións agrícolas (especialmente as familiares, que son as maioritarias  en  Galicia  e  son  as  máis  idóneas  para  “alimentar  Galicia”  de  xeito  máis  sustentable).
NOTA: aquí se pode ver unha pequena análise sobre os transxénicos dende a perspectiva da tecnoloxía para o desenvolvemento humano

Tamén,  promover  e  facilitar  a  mellora  participativa  de  variedades  endóxenas  (por  exemplo con  feiras  de  sementes,  formacións  a  labregos 
e  labregas  ou  convenios  con  centros  de  investigación que traballan no tema como pode ser a Misión Biolóxica de Galicia).

INDICADORES QUE DENDE ESFGALICIA PROPORÍAMOS

Declaración de Galicia como “Comunidade Libre de Transxénicos” (que non se permita o seu cultivo) antes de rematar a lexislatura.

No hay comentarios: