28 ago. 2016

PROPOSTAS A PARTIDOS POLITICOS ELECCIÓNS GALEGAS:EDUCAR PARA A CIDADANÍA GLOBAL

O vindeiro 25 de setembro hai eleccións ao Parlamento Autonómico de Galicia. Dende á Coordinadora Galega de ONGD, da que formamos parte, e ademais colaboramos na Comisión de Incidencia Política e na Xunta Directiva, se elaboraron unhas propostas para que os partidos políticos concorrentes as incorporen nos seus respectivos programas. Aquí está a versión resumida e aquí a longa, que inclúe unha serie de propostas na liña de coherencia de políticas, ou sexa, non quedarnos só en reivindicacións relativas ao desexado 0,7% do orzamento da Xunta para cooperación ao desenvolvemento e defensa dos dereitos humanos globais, senon que se implementen medidas coherentes con esa protección dos dereitos humanos tamén co 99,3% do orzamento restante, o cal en ESF Galicia preocúpanos incluso máis.

Por iso, vimos contando cales son esas propostas (e algunha a maiores, mesmo algúns indicadores concretos de cumprimento) dentro da coherencia de políticas nos eidos de traballo de ESF Galicia (que é onde máis puidemos aportar):

  • Promover novos modelos de produción e consumo (consumo responsable e soberanía alimentaria). Esta a desenvolvimos aquí.
  • Pobreza enerxética e novo modelo enerxético. Esta a desenvolvimos aquí.
  • Garantir o Dereito Humano á auga. A desenvolvimos aquí.
  • Promover acceso á tecnoloxía axeitada e igualitaria (fenda dixital, software libre e datos abertos). A desenvolvimos aquí.
  • Educar para a cidadanía global, que é a que toca hoxe.Educar para a cidadanía global

A  Educación  para  o  Desenvolvemento  e  a  Cidadanía  Global  (EpDCG)  busca  unha  sociedade  civil  activa, crítica, competente e preocupada polos temas  colectivos,  que  reclama  o  seu  protagonismo e fai presión aos gobernos para lograr o benestar de todas as persoas.

Trátase, por tanto, dunha estratexia  imprescindible  na  cooperación  ao  desenvolvemento  que  ten  catro  dimensións  de  traballo  claves:  a  sensibilización,  a  formación,  a  investigación e a mobilización social.  
Para  impulsar  a  EpDCG  como  estratexia  para  a  construción  dunha  sociedade  comprometida,  crítica e solidaria en Galicia, é preciso:

  • Garantir  un  compromiso  orzamentario  para  a  EpDCG  dun  mínimo  do  10  %  do  total  da  Axuda Oficial  ao Desenvolvemento  da  Xunta  de  Galicia.  Estes  fondos  deben  contribuír  a  poñer  en  marcha iniciativas plurianuais no eido da sensibilización e a mobilización social, a formación e a investigación para o desenvolvemento.
  • Incorporar  progresivamente  nos  currículos  das  distintas  etapas  educativas  e  formacións  oficiais a EpDCG, a educación en dereitos e a educación  para  a  paz  como  materias  específicas  e  transversais.
  • Comprometer  unha  dotación  orzamentaria  que  permita executar de forma eficiente a Estratexia de Educación para o Desenvolvemento da Xunta de  Galicia  que  actualmente  está  en  proceso  de  aprobación. Sen un orzamento realista, a estratexia pode quedar reducida a un posicionamento de boas intencións.
  • No ámbito da educación superior unha nova Lei de Universidades debe así mesmo contemplar a función de formación de cidadanía crítica e solidaria como razón de ser. Do mesmo xeito os Consellos Sociais das universidades deben garantir a participación de organizacións da sociedade civil.  

No hay comentarios: