4 abr. 2011

Charlas Cooperación e Voluntariado no IES Saturnino Montojo de Ferrol

Boas!!

O pasado 28 de febreiro o grupo de ESF-Ferrol levamos a cabo unha charla sobre Cooperación e Voluntariado no IES Saturnino Montojo tamén de Ferrol a alumnos/as de 2º de Bacharelato. Nela se incentivou aos rapaces/as a reflexionar sobre o que é unha ONG e en que ámbitos actúan, así como a importancia que ten o voluntariado neste tipo de organizacións e as funcións que poden desempeñar en cada unha dependendo da súa filosofía e ámbitos de traballo.

Dito isto onde se fixemos fronte a numerosos esteriotipos como os que relacionan as ONGD soamente á axuda humanitaria e que a metodoloxía de traballo é asistencial. Tamén se fixeron moitas alusións, sobre todo por parte do profesorado, a pouca transparencia económica que para eles/as caracterizan as organizacións sen ánimo de lucro e que a maiorías das súas campañas para o público en xeral eran de captación de socios/as ou fondos. Sobre este último punto chegamos a conclusión que en moitas ocasións as actividades de sensibilización das ONGD chega a un grupo reducido de persoas e é por iso polo non se adoita asociar como un ámbito de traballo. Outro contrapunto que volve excesivamente simplista a súa imaxe son os medios de comunicación, en particular a televisión que da unha imaxen distorsionada da Cooperación e onde é frecuente que relacione ONGD soamente con catrástrofes ambientais ou conflitos bélicos e situacións de perigosidade para os/as cooperantes (neste ocasións contradícese a imaxe do/a expatriado/a que é considerado casi un heroe/ina coa falta de rendición de contas das organizacións para as que traballan), así como a denuncia das violacións contra os dereitos humanos ou como é no caso de xornais como ABC ou La Razón onde ven como totalmente ineficaz a Cooperación ao Desenvolvemento sen argumentar as razóns (supoño porque non se molestaron en procuralas nin analizalas).

Volvendo aos contidos da charlas para que reflexionaran entre as diferenzas entre Norte-Sur e os seus por ques mostreilles o vídeo "El Origen de las Migraciones Modernas"
Moitos/as deles/as ficaron abraiados/as e xurdiu un debate que nos levou a cavilar sobre a importancia de tracar os nosos hábitos de consumo, o do asocionismo e do voluntariado como fórmulas de presión política e de facer visible unha realidade que para o grande público é descoñecida.

Por último e través das fotos obtidas do proxecto de Nicaragua de ESF explicámoslles en que consiste un proxecto de desenvolvemento, que é imprescindible a participación das comunidades "beneficiarias" en todas as partes do ciclo do proxecto, que actividades se levaron a cabo, etc e que sobre todo que o que se pretende é empoderar as familias para que loiten polos seus dereitos.

En conclusión e a pesar de que a linguaxe empregada é moi específica, abundante e que é casi intelixible os resultados foros bos, aínda que pensamos que para a vindeira ocasión sería mellor empregar un powerpoint máis impactante visualmente para evitar o tan temido aburrimento dos/as escoitantes.

Perdoade que non haxa fotos do acto pero debido a que os/as destinatarios/as na súa maioría son menores de idade é preciso un permiso parterno/materno para que se poidan publicar.

Bicos!

5 comentarios:

Sergio dijo...

Qué bo! Había moita xente??

Roberto dijo...

Parabéns!!! Realmente hai moitos prexuízos "aí fóra". Quizais haxa que incidir moito máis no que é a cooperación ao desenvolvemento en si antes de sensibilizar coa proposta concreta de ESF.

Anxo dijo...

Felicidades Ferrol, paréceme moi boa iniciativa traballar nos institutos, non so na universidade.

Patricia Iglesias dijo...

que interesante.. a entrada chega a pouco!!! estaría ben dispoñer da presentación e das conclusións. Moi boa iniciativa!!!

Lorena dijo...

Pois habería en total unhas 30 persoas aproximadamente.

En relación as conclusión penso que aínda que na miña opinión aprobamos a proba hai diferentes aspectos que hai que mellorar ou trocar. A primeira é a presentación que debería de ser moito más atractiva: máis imaxes onde se pode aproveitar fotos do proxecto e do país, palabras enormes e impactantes, música relacionada e movida, etc. Temos que pensar que é fundamentalísimo que nos acheguemos aos/ás escoitantes a súa forma de ser e de sentir, de pensar e partir dos seus coñecementos. A empatía que queremos que sintan cara as desigualdades sociais e que se conciencien sobre o inxustas que son as cousas e a aletoriedade da pobreza (xusto o contrario que vende o noso modelo imperante o Neoliberalismo que di que calquera persoa poder chegar a ser rica mediante o traballo e que se alguén é pobre é porque non quere traballar ou non é suficientemente intelixente).
Por outra banda o exceso de temas tocados durante unha poñenza tamén é un erro porque convida ao atoramento e por conseguinte ao aburrimento. Temos que pensar que son concepto moi específicos e barrocos (un termo é unha frase!) e que a xente non ten ni idea.
Penso que hai crear materiais segundo os grupos de destinatarios/as, ciclo de primaria (varios diferentes), ESO (grupo máis receptivo a estes temas aínda que ignoro o por que), bacharelato, FP (medio e superior) e profesorado.

É importantísimo achegarse a xente porque para moitos/as imos ser, por desgraza, as únicas persoas que lle van a transmitir un discursos antogónico aos dos medios de comunicación e que os imos convidar á reflexión neste mundo tan tolo onde as présas e a ansia de gañar cartos faise dona de cara minuto provocando imnumerables secuelas psicolóxicas e físicas. Temos que pensar que o modelo neoliberal o que nos da ás para comprobar a enorme fenda que separa as nosas expectativas dos nosos logros afástanos da felicidade e nos envolve en amargura. O noso modelo non é o mellor porque nos fai perder o tempo en cousas inmundas e superficiais méntres o que realmente importa cada día ten unha relación máis fráxil e incomunicativa con nós. E iso é a base de todo o que temos que transmitir.