29 abr. 2011

Produtos bancarios para a especulación alimentaria?

Ao fío da campaña promovida por Veterinarios Sen Fronteiras contra a especulación alimentaria por parte dalgunha entidade bancaria, no grupo de desenvolvemento rural de ESF Galicia se fixo unha mini-reflexión-debate (que segue aberto).

A cuestión que se plantexaba era se o promover produtos bancarios deste tipo realmente non pode máis que contribuir á especulación ou podería ser unha ferramenta para asegurar precios mínimos aos campesiños. Ou sexa, na liña do que se promove na tecnoloxía para o desenvolvemento humano: é a ferramenta en si mala porque só se pode usar con un mal fin, ou é malo o xeito en que se está a usar?

Realmente non temos claro se a ferramenta en si é mala ou non, pero o que está claro é que á hora de deseñar unha ferramenta hai que ter en conta o contexto, e prever se vai a facerse un bo uso ou non dela ou vai ser unha ferramenta "ad hoc" para un uso perxudicial para o desenvolvemento das poboacións máis vulnerables. Parece que neste caso está bastante claro...

Ademais estes días fálase bastante destes temas da crise alimentaria como nunha entrevista en El País ou o último informe do World Watch Institut sobre innovacións para rematar coa fame.

2 comentarios:

Sergio dijo...

Esto pode ser de axuda para profundizar no tema

Xakobino dijo...

Ferramenta, para que?

Se eu quero unha ferramenta que garanta os prezos aos productores. Deseñarei unha ferramenta para iso.

Se eu o que quero é unha ferramenta rentable, a deseñarei e usarei independentemente de que lle conveña ou non aos productores.

A pregunta é, se plantamos un campo de millo, os fabricantes de biocombustibles pagan 100 euros e os campesiños da zona 10 euros. Que fará o empregadiño que ten que cumprir uns obxectivos para non ser despedido (e facerse cun soldo sustancioso) debido á presión dos "accionistas"?

Que fará outro ao que lle din que os transxénicos son seguros e que duplican a rentabilidade?

Que fará outro ao que lle ofrecen "reducir os gastos de personal"?

Non sei moito do tema, pero para min a bolsa é crear cartos da nada, crear inflacción, e exercer presión para que os productos sexan "rentables".