20 feb. 2013

Obradoiros Prácticos en Tecnoloxías Apropiadas en Santiago de Compostela

     Se Enxeñería Sen Fronteiras nos definimos como unha asociación independente sen ánimo de lucro baseada no voluntariado, que busca construír unha sociedade mundial xusta e solidaria mediante a Cooperación para o Desenvolvemento e poñendo a Tecnoloxía ao servizo do Desenvolvemento Humano, a tecnoloxía,  é un concepto clave. Pero entendida nun senso amplo e fuxindo dos seus usos máis frecuentes asociado a aparatos, maquinaria ou a novas tecnoloxías. E, asimilándoa a un conxunto de coñecementos, unha forma de pensar, de solucionar as dificultades que se nos presentan.
      Tendo en conta que a tecnoloxía está presente en cualquera actividade humana hoxe en día, é un dos medios para contribuir ao seu desenvolvemento, pero dun xeito sostible e proporcionando novas capacidades. De aí xurde o plantexamento destes obradoiros para estimular o pensamento crítico e concienciar sobre a problemática dos residuos, a reciclaxe e o emprego doutro tipo de enerxías. Así, a través dunha metodoloxía participativa e co emprego dunha serie de técnicas e ferramentas prácticas preténdese a implicación tanto a nivel personal como colectiva das persoas participantes e xerar maior conciencia acerca da importancia das nosas accións e os impactos que estas xeran.

      No primeiro obradoiro levarase a cabo a construcción de fornos solares caseiros empregando como material base, entre outros, simples caixas de cartón. No segundo explicarase a posibilidade de empregar aceite usado doméstico como biodiesel, mesturándoo con combustible convencional para conseguir non só un importante aforro económico senon unha diminución do seu impacto ambiental. E xa por último, levarase a cabo un obradoiro de cosméticos a través do emprego e reciclaxe de productos naturais.

      As actividades están a abertas a todo o público en xeral.

             Obradoiros prácticos de Tecnoloxia Apropiada

             1º Obradoiro: como realizar un forno solar caseiro.
             Mercores 27 de febreiro
             19 horas
             Aula de proxectos, ETSE (Campus Vida)
             Santiago de Compostela
         
  (O material necesario será proporcionado no mesmo obradoiro)

3 comentarios:

Daniela dijo...

que buena pinta!:)!

María Novoa dijo...

genial!

maria dijo...

ten boa pinta!!!
vénme un pouco cedo...pero publico para difundir e cando quede libre chamo a ver se ainda andades por aí!
;)