1 jun. 2013

Abril e maio na Xunta Directiva

@s divertidill@s comezaron a primaveira moi animad@s! Os seguintes temas foron tratados na lista de traballo... 

AS PERSOAS E O GRUPO DIVERTIDILLO

Transparencia - as persoas da Xunta Directiva

Podes saber quen son, na web onde aparece información máis "seria" ou no blog que é máis informal e se trata de transmitir cercanía e que somos persoas, non obxectos laborais. Por iso a web está enlazada co blogue.

Reunión da Xunta Directiva de maio: 

Fíxase para o 3 de maio en A Coruña, en conxunto cunha reunión da sede de A Coruña e posterior vertebración. Todas as sedes precisan de vez en cando un pouco de pegamento divertidill@! :) Estes foron os temas tratados: 

- Seguemento de tarefas pendentes
- Consulta do tema de prácticas coa USC
- Seguemento presupuestario e control de gastos
- Estado da petición de entidade de utilidade pública
- Aprobación da tabla de dietas: un documento no que se detallan as cuantías de dietas tanto en Honduras como en España, para telas actualizadas e saber cómo cubrir os protocolos de gastos
- Aprobación da autorización a Sergio González do grupo de Administración e Tesourería para que poida acceder ao programa e pagar as cuotas coas suas propias claves sen ter que ir á sede de A Coruña
- Intercambio sobre as redes ás que ESF Galicia pertence: Federación, CGONGD, Coordinadora de ONGD de España
- Intercambio sobre as comisións de ESF: PCR, Financiación, Formación
- Intercambio sobre as vogalías e os grupos de traballo
- Rogos e preguntas 

Planificación da reunión da Xunta Directiva de xuño

Xa temos varias cousiñas no tinteiro que deberiamos solventar antes de que rematase Xuño, propóñese ter unha reunión no mes de xuño, para tratar estes temas entre outros que se irán engadindo:
 
-Aprobación de presentación a convocatorias de subvencións varias
-Asistencia á Asamblea Federal do 29 de xuño en Málaga
-Temas federais pendentes
-Formacións do verán
-Actividades pendentes (a nosa táboa magnífica)

AXUDÁNDOLLE A DARLLE VIDILLA Á ASOCIACIÓN

Arranque do grupo de asesores sectoriais Auga

Co obxectivo de crear debate en distintos temas nos que traballamos e de manter a algunhas persoas exvoluntarias que polo que sea deixaron de estar no día a día da asociación pero teñen experiencia en certos temas, xorde a idea de ter distintos grupos de asesores sectoriales cunha persoa de enlace aos grupos ou á asociación que tamén sepa do tema e está máis no día a día da asociación e pode canalizar o resto de debates sobre os que se desexa coñecer a súas opinión ou incluso pedirlles propostas de tipo filosófico ou estratéxico. Estas ideas serían insumos para que se debatera nos grupos do día de ESF pero partindo de opinións e información algo máis traballada de expertos afíns a ESF nestes temas.

O primeiro grupo que empezou a funcionar de forma oficial é o de Auga. Quen teña interese en formar parte deste grupo ou en ser enlace doutro novo grupo que se manifeste. ¡É unha idea moi bonita para desenvolverse como persoa e crecer en pensamento crítico!
Proposta de prácticas en empresa dunha estudante da USC

Unha estudiante de Bioloxía do último curso que está interesada co tema da cooperación para o desenvolvemento ten que facer as prácticas en empresa e gustaríalle saber se temos convenio coa USC para poder solicitalas con ESF. Gustaríalle coñecer como traballamos e poder enfocar mellor o seu futuro laboral no ámbito da cooperación.
Organízase unha reunión coa estudante para expoñerlle os nosos perfís de prácticas e falar sobre o tema dos convenios, xa que hai un convenio marco coa USC pero non un convenio específico para facer prácticas en empresa. Finalmente non había un perfil non que encaixara e non saíu adiante a idea das prácticas. Pode que a persoa se integre de momento como voluntaria na sede de Compostela. 

Participación e decisión nas Asembleas de ESF

Despois de moitas vertebracións falando sobre o tema, chegou o momento de poñerse a divagar en serio:

-que pensades sobre o procedemento de toma de decisións nas asambleas?
- o papel das persoas socias?
- e o papel das persoas voluntarias?


Esperamos as vos@s ideas!! 
 
O debate non continuou online na lista pero deixouse unha experiencia dunha cooperativa de base en Venezuela (http://www.cecosesola.net/index.php), que evolucionaron co tempo e defenden agora unha filosofía de funcionamiento, unha forma de traballar e unha estrutura moi interesante e transformadora. Este é o seu libro "¿Hacia un cerebro colectivo?" http://issuu.com/cecosesolaorganismo/docs/_ltima_version_collective_mind_?mode=window&backgroundColor=%23222222

ESF ten aínda moito camiño que percorrer para ser verdaderamente horizontales, non cres? Este debate é, na miña opinión, unha boa forma de comezar. 
 
Formación sobre orzamentos e contabilidade en ESF
 
Pénsase que a principios de xullo pode ser unha boa data. Esta formación está dirixida a todos os grupos da asociación, xa que todas as persoas voluntarias participan na elaboración de orzamentos dos proxectos dos grupos de traballo ou teñen que pasar protocolos de gastos. É bo que se coñeza o funcionamento interno da administración tesoureira e a contabilidade de ESF para facer ben os orzamentos, facer un bo seguimento orzamentario e cubrir correctamente os protocolos. Ademais a formación é case obrigatoria para as vocalías e responsables económicos dos grupos.
TRABALLO EN REDE - GALICIA

Asemblea da Coordinadora Galega de ONGD, CGONGD


O sábado, 4 de maio, celebrouse a Asemblea Xeral Ordinaria da Coordinadora Galega de ONGD en Santiago de Compostela, na Escola Galega de Administracións Públicas. 

Os temas da reunión foron:


Informe de xestión 2012.
Liquidación e conta do exercicio económico de 2012.
Previsión de actividades 2013.
Orzamento 2013.
Proposta de modificación do Fondo Social da Coordinadora.
Informe das Comisións da Coordinadora.
Análise da situación das cotas 2013.
Solicitudes de altas e baixas como membros da CGONGD.


ACTUALIDADE! - Manifestación contra a megaminería

O domingo 2 de xuño está convocada unha gran manifestación, unitaria e apartidista, ás 12:00 na Alameda de Santiago de Compostela
 
Galicia non é unha mina. Defende a terra. Defende a vida€.

A manifestación foi convocada hai dúas semanas por Contraminacción, a rede que agrupa aos colectivos galegos afectados pola megaminaría, da que formamos parte a tí­tulo individual varias persoas de ESF. E esta semana conseguiuse o apoio e difusión da manifestación por parte da organización desta campaña "Salvemos Galicia". ESF aí­nda pode sumarse á lista de apoios á manifestación, se así­ o considera. O procedimiento nestes casos é que a XD tería que votar de urxencia.

Unión da sede de Vigo á plataforma ECOAR

Á sede de Vigo plantexáronlle a posibilidade de unirse á plataforma ECOAR (ecoar.eu), movemento que pretende aunar ás diferentes asociaciós da zona de Vigo e arredores co fin de servir de espacio común e de coordinación de acciós, así de ofrecer plataformas de comunicación (a web, revista, etc.). Os obxetivos do movemento (http://ecoar.eu/quen-somos/), así como os puntos básicos (http://ecoar.eu/puntos-basicos-ideoloxicos-e-metodoloxicos/) e demais  información teñena colgada na web. Pode ser unha ferramente interesante de cara a estar ao tanto das iniciativas que haxa pola zona e darnos maior visibilidade. A idea é tamén xuntar a asociaciós e movementos de tódolos ámbitos. Amninstía Internacional Vigo, Amigos da Terra e outras están dentro do movemento xa. O movemento inda está conformándose (a presentación oficial foi hai un par de semanas, o vídeo, a trozos,  aquí: http://bambuser.com/channel/ECOAR ) e hai moitas asociaciós pendentes de contactar con elas.

Tras unha valoración positiva por parte de diversas persoas voluntarias, confirmouselles a nosa adhesión como ESF Galicia a través da sede de Vigo en calidade de COLECTIVO COLABORADOR (non toma decisións + participa nas accións + infórmaselle das accións,...) A toma de decisións implicaría reunións quincenais, ao cal non estamos dispost@s por falta de capacidade. Con esta forma de adhesión teremos por tanto unha plataforma onde difundir iniciativas e actividades, chegando a máis xente de Vigo e comarca, coa posibilidade de crear sinerxias con outros colectivos, utilizar a web, revista e mesas informativas para informar, difundir, opinar, etc.
Investigación para o Desenvolvemento con Amigos da Terra

Expóñese a Amigos da Terra a posibilidade de presentar un proxecto na convocatoria de EpD da Xunta que teña unha compoñente forte de Investigación para o Desenvolvemento afinando unha investigación piloto co LaboraTe da USC sobre a utilización de fotografía de satélite para monitorear o avance das camaroneiras industriais sobre o bosque de manglar na zona do Golfo de Fonseca. A idea é depurar máis os primeiros estudios, e ademais amplialos a todo o Golfo de Fonseca. Tamén está a proposta en Honduras dunha pilotaxe sobre "restauración de bosque de manglar" (no que hai pendente algunha reunión coa xente do laboratorio de estudos mariños) pero non está claro aínda.  Por outra banda, no mesmo proxecto, tamén poderíase en vincular unha campaña denunciando as malas prácticas de camaroneiras e pesquerías industriais no que Amigos da Terra teñen traballado aquí en Galicia. Poderíase encaixar no concepto de "Xusticia Económica", campañas sobre as que Amigos da Terra teñen experiencia.

Amigos da Terra pensa que é un tema totalmente coincidente coas súas actuacións e liñas de traballo e unha boa oportunidade para dar continuidade aos proxectos en Honduras, neste ano onde non haberá convocatoria específica da Xunta de Cooperación Exterior. 
 
Aprobación dun convenio de colaboración coa Universidade de Vigo
 
Este convenio fírmase para o recoñecemento de créditos ECTS dos cursos organizados por ESF Galicia na Universidade de Vigo. O convenio apróbase por procedemento de urxencia da Xunta Directiva con 7 votos de 8 posibles, todos eles a favor.

TRABALLO EN REDE - A TRAVÉS DA FEDERACIÓN DE ISF
 
Cursos Federais de Educación para o Desenvolvemento (EpD) online

Retomando un tema pendente da anterior Asemblea Federal plantéxanse dúas opcións na lista federal, que se reenvían a nosa lista de traballo:

       * OPCIÓN A: realizar un ou dous cursos intermedios (convocatoria abril - xuño) e despois realizar o curso de extractivas e terminar cunha última convocatoria de cursos federais ofertando 2 cursos (outubro a decembro)

       * OPCIÓN B: continuar con 2 convocatorias de cursos EpD Federais ao ano e sumarlle o curso de Extractivas. Neste caso, de outubro a decembro, ofertarianse 3 cursos.

Coa opción A preténdese cubrir o salario mensual da técnica de EpD entre ambas convocatorias, garantizando a continuidade ata setembro (convocatoria Extractivas) e non sobrecargar de cursos a segunda convocatoria. Coa opción A pódese apurar tamén na segunda convocatoria e sacar tres cursos, en caso de que o número de matrículas fose baixo. En cambio, coa Opción B, existe un déficit para cubrir o salario da técnica entre maio e xuño e na convocatoria de finais de ano non habería marxe de maniobra. 

Finalmente óptase pola opción A e organízase o curso de Incidencia Política.

http://www.isf.es/formacion/

É importante comezar a ter en conta novos posibles espazos, como empresas de economía social (tipo cooperativa), que teñen por ley a obriga de invertir parte das súas ganancias en formación dos seus membros ou en promover actividades que teñan que ver coa economía social ou solidaria. 

Aprobación da proposta de Caja de Ingenieros

A Caja de Ingenieros adoita donar 15000 euros á Federación todos os anos, este ano só asociando eses 15000 euros a proxectos internacionais de cooperación ao desenvolvemento. Como a Federación non ten proxectos como tal falouse de facelo así:

- Unha ISF presenta un proxecto á Caja de Ingenieros que teña parte de cofinanciación con fondos propios.
- A Caja da diñeiro á ISF, figurando no proxecto como fondos propios.
- A ISF fai una donación á Federación por ese importe.

ESF Galicia podería aportar así uns 2000 euros.

A decisión foi aprobada de urxencia pola Xunta Directiva con 7 participantes de 8 posibles: 6 votos a favor e unha abstención.

Caja de Ingenieros 2014
 
Transmítese unha idea da Xunta Federal para ir traballando o tema de cara á proposta do ano que ven, para que non se alargue ata maio novamente. Os anos anteriores presentárase o proxecto "Cumple tu reto" como proxecto federal a financiar por Caja de Ingenieros. Este ano, nas conversacións mantenidas, foi evidente que á Caja non lle convencía este obxectivo de financiación e prefería financiar "proxectos finalistas en terreo". 

Dado que a Federacion, como tal, non fai este tipo de proxectos, pódense facer propostas desde as ISF para presentar en febreiro á Caja. Por exemplo, se hai unha necesidade moi puntual dentro dun proxecto, cun coste que ronde os 15000€ podería presentarse á Caja como un microproxecto federal dentro doutro. 
 
En ESF Galicia tamén pódese pensar se temos algún proxecto para 2014 que queiramos cofinanciar.
 
Colaboración con EADIC

"EADIC Formacion y Consultoria" (www.eadic.com) é unha empresa on-line de formación técnica (Enxeñería e Arquitectura) que colabora con varios colexios profesionais e a Universidade de Alcalá. De momento o que queren facer é darnos publicidade entre os seus máis de 30 mil contactos e facilitar que o seu alumnado poida facer algunha mini-aportación ao matricularse, dirixida ás nosas campañas, proxectos e ao noso funcionamento. Co tempo quizais poida falarse de facer cousas conxuntas en formación pero isto son só ideas de momento...

En Galicia soamente houbo unha opinión, por iso enviouse unha abstención: 
 
A título personal lo único "raro" que veo en principio es el partnership con microsoft empresa condenada en la unión europea por prácticas monopolistas. Pero no lo veo motivo suficiente para echarse atrás. 
 
Posicionamento federal sobre a II edición da campaña SOMOS ASÍ 
 
A segunda edición da campaña SOMOS xa comezou. É unha campaña de 35 ONGD para poñer en valor a cooperación ao desenvolvemento e que está financiada por empresas de dudosa reputación. 
 
En ISF Aragón queren desmarcarse este ano por completo, por tanto, o comunicado que xa colgaran o ano pasado foi renovado. Non queren darlle moito bombo porque este ano apenas sonou pero o colgarán na web, facebook, twitter:
http://aragon.isf.es/menu_otros/noticias.php?$sesion_idioma=1&$codigo=22618

En Galicia son malos tempos para tomar unha decisión rápida. De todas formas o ano pasado houbo bastante debate e tíñamos claro que non nos gustaba a campaña. Este ano non houbo movemento, pero non habería nada en contra de que saíse adiante unha desmarcación a nivel federal. 
 
Temos un minidebate en torno a unha frase do comunicado: 

"¿Cuántas personas más deben morir para que sean totalmente responsables en su modelo de producción?"

Opinión 1: 
 
Acusar de homicidio imprudente a la gente así sin más, no es algo que me haga mucha gracia.

Opinión 2:

No creo que esa frase esté acusando de homicio imprudente a nadie, simplemente dice una verdad como un mundo: que no se logran acuerdos hasta que no pasan catástrofes y muere gente como en Bangladesh, y no debería ser así. En realidad a nivel personal ya hace un tiempo que estoy criticando la campaña. En Madrid en el curso de guerrillas de comunicación también se habló del tema y en la coordinadora también, de hecho Solidaridad Internacional este año se salió de la campaña...

 

 

No hay comentarios: