31 mar. 2016

Balance xunteiro


 • Cousas que nos gustaron?
- Reunións presenciais (consideramos que 4-5 ao ano é un bo número).
- Ter a asociación na cabeza. Sentir que estás no corazón da asociación.
- XD é un equipo no que cada quen ten unha función e se van complementando.
- Pensar e organizar actividades lúdicas e de cara a dar a coñecer o grupo de XD á asociación.
- Actividades propias de XD como o informe de erros.
- Reunións presenciais ou por skype para traballar algo en concreto como fixemos co informe de erros de planificación anual ou algún documento para revisar e votar en Asamblea Federal. Ou como estamos a facer este documento. (ademáis isto axuda a crear grupo)

Sí que foron divertidas as reunións da Xunta Directiva

 • Cousas que cremos que saíron ben

 • - Conseguimos cohesión como grupo (quizáis menos o último ano, ao facer algunha reunión presencial menos, por iso é tan importante facelas)
  - As asambleas estiveron ben levadas e ben preparadas.
  - Non sabemos se é parte do éxito noso, pero en todo caso o é de ESF e o poñemos: Vivimos unha etapa de motivación. De feito está sendo cada vez más fácil atopar relevos incluso cuns meses de antelación.


  • Cousas que cremos que non saíron ben ou que son mellorables. ¿Porqué?-
  - Traspasos. Non sempre se fixo un bo acompañamiento á xente que entrou nova. Plantéxase mellorar o documento de traspaso e a posibilidade de facer un oficial para publicar e que a xente saiba as funcións e outro con máis detalle para a persona que asume o cargo.
  - Actividades organizadas on line, organizar mellor: informe erros, formulacións, xustificacións, … ¿Cómo mellorar? Organizar en pasos por tempos este tipo de actividades. Quedadas por skype para traballar en algo ou facer reunións presenciais de traballo. Facer unha pequena explicación do que é a formulación e a xustificación, ou unha explicación dos pasos que conleva.
  - Fomentar que todo o mundo esté en un grupo telegram (fomentar a inclusión tecnolóxica en xeral e de Roget en particular).
  - Plantéxase que nas últimas asambleas non hubo suficiente debate. Se non o hai quizáis debería fomentarse. Máis ben se iniciaron debates pero non se finalizaron ou non se avanzaron o suficiente. Aínda que non se remate con consenso, deberíamos tratar de avanzar os debate con algunos puntos en común ou unha serie de distintas opiniones definidas.
  - Non tivemos o suficientemente presente a Planificación Estratéxica na planificación. A súa evaluación intermedia axudará a tela más presente a partir de agora.

  Aquí estamos a actual Xunta Directiva case ao completo, só falta Pablo, que estaba on-line. Á dereita, Andrea, Isa e Roget, aos que aínda lles queda un ano neste grupazo.


  • ¿Cómo nos sentimos?
  - “Coñecer a XD dende dentro foi unha grata sorpresa en canto á dinámica divertida do grupo. A nivel persoal, o feito de coller a vogalía de EpD con moita ilusión, e despois non ter o tempo suficiente para desenvolver as expectativas creadas, supuxo bastante frustración en min. Teño que agradecer o apoio prestado inicialmente polo anterior vogal Tomás, por Paola e Sergio en todo momento, e o apoio e comprensión do resto da XD actual e en especial da presidenta Marta” (Roget).
  - “Disfrutei moito deste período e aprendín un montón, aínda que nalgún momento botei de menos adicarlle máis tempo. Estou contenta cos grupos de XD que compartín, co traballo feito tanto con ela como con toda a base social de ESF coa que traballei nestes anos. Resultoume máis fácil do esperado ter a asociación na cabeza. Vouno botar de menos.”(Marta)
  - “Emocionante por unha parte e por outra parte rabia por non poder terlle prestado a atención que me tería gostado” (Miguel)
  -”Vouno a votar de menos. Ainda que a veces a sensación de querer facer mais poida agobiar. Moi contento.  Disfruteino moito” (Dani-vice)
  - “Contento en liñas xerais. A situación económica da asociación é boa. Pena de non ter asumido esta responsabilidade noutro momento vital con máis tempo para estar implicado na asociación.” (Pablo)
  - “É difícil ao principio asumir responsabilidades en Xunta porque ao mesmo tempo non queres deixar colgadas as actividades que facías antes (en concreto nos grupos de proxectos cando se pasa ao cargo de vogalía de PICD), e dá a impresión de que non se dá abarcado todo” (Isa e Víctor)
  - “Foi unha experiencia moi gratificante e vivida con moita ilusión, na que aprendín moito a nivel de ESF e persoal. Si que é verdade que se deixa cunha sensación de non ter feito todo o que un quere ainda que dende o meu punto de vista isto crece canto máis implicación lle dedicas ao grupo polo que dalgúns xeitos esa sensación tamén se pode decir que é un aspecto positivo.” (Dani-secre)

  No hay comentarios: